Pravděpodobně ještě letos bude zbourána chátrající nádražní budova v Kájově. Nové vedení obce přitom mělo dobrý nápad, jak by se dala stavba využít. Záměry Správy železnic jsou již však natolik rozjeté, že budovu už nejde zachránit.

Bývalá výpravní budova v Kájově 17. ledna 2024, den před zahájením demolice.
Dnes ji uvidíte naposledy. Demolice bývalé nádražní budovy v Kájově začíná

„Osud budovy na nádraží se projednává zhruba tři roky,“ uvedl starosta Kájova Marian Benčat, který tehdy ve vedení obce ještě nepůsobil. „Budova byla ze strany drah obci nabídnuta k využití, ale tehdejší vedení o budovu nemělo zájem. Na základě toho dráhy nechaly vypracovat vlastní projektovou dokumentaci, podle které bude objekt zbourán a na jeho místě bude postavená otevřená čekárna. Když jsem to zjistil, začal jsem se o to zajímat. S novým vedením obce jsme chtěli budovu zachránit. Ta patrová budova není až v tak špatném stavu, procházeli jsme ji s vedením obce a stavební komisí.“

Nápad obce, jak by se dala budova využít, byl zajímavý. V přízemí by mohly být čekárna pro cestující a obecní i vojenské muzeum. V horních patrech obec uvažovala nejprve o bytech, což se ale ukázalo jako nevhodné řešení, posléze tedy o turistické ubytovně, což by i vzhledem k protější Kájovské hospodě bylo ideální spojení. „Název Kájov je po přečtení odzadu Voják,“ upozornil na zajímavost Marian Benčat. „Mluvil jsem o budově s přednostou vojenského úřadu, který mi řekl, že v příštím roce by měla být výstava o vojenském prostoru Boletice v Regionálním muzeu v Českém Krumlově a bylo by pěkné pak expozici přemístit do Kájova. Jenomže dráhy už do projektu investovaly nemalé peníze a byl natolik rozjetý, že nezbylo, i když jsme za budovu bojovali, než se s tím smířit. Já jim to nezazlívám. Jejich projekt je hezký. Chtěli jsme tu budovu zachránit kvůli historii, neboť tam pracovaly desítky lidí.“

Současná výpravní budova bude tedy odstraněna a místo ní bude vyroste krytý přístřešek pro cestující se dvěma temperovanými sklady. Podle vytvořené studie vychází provedení stavby ze základních záměrů stavební obnovy a modernizace osobních nádraží v péči Správy železnic, státní organizace. Cílem je proměnit stávající výpravní budovy osobních nádraží tak, aby byly vhodné pro užívání cestujících a veřejně přístupné plochy i prostor budov byly optimalizovány s požadavky 21. století. Kájovská budova spolu s nástupištěm tak budou bezbariérové a u nádraží vznikne plocha pro parkování. Náklady na provoz budovy se sníží.

„Dosavadní budova je bohužel ve špatném technickém stavu a je dlouhodobě nevyužívaná,“ vysvětlil důvody přestavby Jan Nevola ze Správy železnic. „Existovalo několik možností, jak s budovou dále naložit. Prověřovali jsme ekonomické možnosti a efektivitu případně vynaložených prostředků a vzhledem k míře využití stanice jsme se rozhodli pro odstranění budovy. Denní frekvence je totiž zhruba pouze 40 cestujících. Nová budova bude znamenat výrazné zlepšení veřejného prostoru stanice.“

Připomněl, že revitalizace trati z Českých Budějovic do Volar byla provedena v letech 2014 až 2016. V jejím rámci byly dopravní kancelář a technologie přesunuty do nové technologické budovy. Kolejiště stanice modernizováno. Na pozemku po demolici stávající výpravní budovy vznikne minimalistická novostavba, která bude cestujícím plně dostačovat. „Moderní přístřešek bude umístěn naproti přechodu k nástupišti, aby to k vlaku měli cestující co nejblíže,“ přiblížil detaily Jan Nevola. „Čekání jim zkrátí automat na občerstvení. Počítáme také se zřízením automatu na jízdenky. Kola si cestující uloží do krytého stání, lidé přijíždějící k vlaku autem budou moci využít nová parkovací stání. Projekt počítá s parkovištěm pro čtyři auta. U stanice vznikne také malý park. A informovanost cestujících zajistí nový informační a orientační systém.“

Na pět stovek kusů kačenky české našla Petra Martanová nedaleko Svérázu na Českokrumlovsku.
To je úroda! Z lesa si donesla koše plné kačenek českých, obdarovala i známé

V současnosti Správa železnic připravuje tendr na zhotovitele prací, který vyhlásí pravděpodobně v druhé polovině letošního roku. Stavba má trvat zhruba devět měsíců. Cestujícím bude v době výstavby sloužit mobilní buňka. Provozu na trati se stavba nedotkne. „Máme vydané společné povolení a dokončenou dokumentaci pro provádění stavby, která bude součástí zadávací dokumentace soutěže na zhotovitele stavby,“ doplnil Jan Nevola v jakém stadiu příprav se projekt v současnosti nachází.

O nevyužitý objekt by ale neměla zájem pouze obec. Z toho, co výpravní budovu čeká, nemá vůbec žádnou radost majitel blízké kájovské restaurace. „My bychom ji radši koupili, než ji nechat zbořit,“ řekl Petr Rojíček, majitel firmy Royas, která Kájovskou hospodu s penzionem vlastní. „Ale dopadlo to, jak to dopadlo. Je to veliká škoda, protože ten barák je v relativně dobrém stavu. Kdyby se vyměnila okna a udělala sedlová střecha, spousta lidí by měla kde přenocovat. Tohle je mrhání penězi, vždyť ta demolice bude stát miliony, to bych to radši koupil za přijatelné peníze a něco s tím udělal. Je tu velká sháňka po ubytování pracovníků různých firem, kdybychom měli ještě jeden takový dům, klidně ho obsadíme, protože ubytovacích prostor je tu hodně málo. Z mého pohledu člověka, který 30 let podniká a snaží se něco vybudovat, je hrozné bourat takovouto budovu jenom proto, že nikdo neví, co s ní. O záměrech Správy železnic jsem se dozvěděl až od kamaráda, když mi řekl, že ho dráhy požádaly, aby jim kvůli demolici na čas pronajal kus sousedního pozemku. Přitom v současnosti je kvůli práci obrovská migrace lidí, protože se najímají firmy podle toho, která vyhrála výběrové řízení. Pak tu dělají třeba dělníci z Ostravy, kteří někde potřebují být ubytovaní. Ale penziony v Krumlově a okolí jsou nasměrované na turisty a pracovníky tam nechtějí. Zájem pracovníků o ubytování je obrovský. Stačilo by do té budovy vložit trochu peněz, a fungovala by bez problémů. Je to obrovská škoda.“