Dohled na to, jak budou podle nové vyhlášky dodržovat provozní dobu pohostinství, a fakt, že o služby kaplické městské policie stoupá zájem i v okolních obcích, jsou důvodem, proč Kapličtí vypsali výběrové řízení na dalšího strážníka. Ten by ideálně od 1. června měl být k ruce současným šesti příslušníkům městské policie.

„Ve městě je tolik problémů, že současných šest strážníků na ně nestačí,“ potvrdil místostarosta Kaplice Pavel Svoboda, jenž je zároveň velitelem městské policie. Doplnil, že náklady na ohodnocení nového strážníka či pořízení potřebného vybavení pro něho městský rozpočet nijak výrazně nezatíží.
„Finance potřebné pro tyto účely na letošní rok se najdou přímo v rozpočtu městské policie. Na základě dohody s dalšími zastupiteli totiž pro tento účel budou využity peníze původně určené na nákup dalšího bodu městského kamerového systému,“ vysvětlil Pavel Svoboda.

„Domnívám se, že další strážník napomůže k zajištění veřejného pořádku lépe než kamera,“ podotkl.

„Myslím, že další strážník je lepší než kamera,“ míní i obyvatelka Kaplice Eva Žižková. „Ovšem za předpokladu, že se bude pohybovat po městě, a ne jen sedět ve služebně,“ zdůraznila.

Přestože by nový strážník měl obléknout uniformu od 1. června, ještě předtím, než se stane plnohodnotnou posilou svým kolegům, musí absolvovat povinný desetitýdenní kurz.

„Zatím přitom není jasné, zda bude v kurzu místo hned v červnu. Školení strážníka se tedy může mírně protáhnout,“ upozornil Pavel Svoboda. Doplnil však, že hned od počátku svého působení v řadách městské policie bude mít nový zaměstnanec statut strážník – čekatel. „Jako takový už bude disponovat jistými pravomocemi a na pořádek ve městě bude moci dohlížet ve dvojici s dalším strážníkem,“ řekl kaplický místostarosta.
Jelikož se dá předpokládat, že působnost kaplické městské policie se už brzy výrazněji rozšíří i za hranice města, řady strážníků se možná ještě rozšíří.
„Spolupráci máme nyní smluvně potvrzenou se sousedním Bujanovem, ale o služby našich strážníků už projevily zájem i další obce. Vzhledem ke složitosti situace na Kaplicku si proto myslím, že by bylo vhodné, aby na pořádek na Kaplicku v budoucnu bdělo osm strážníků,“ naznačil Pavel Svoboda.
O možnost, že by na veřejný pořádek dohlíželi kapličtí strážníci i v jejich obci, se zajímali například Malontští. Strážci zákona zde totiž nyní nejsou vidět tak často jako dřív, protože po transformaci cizinecké policie byly zrušeny její inspektoráty v Dolním Dvořišti a Nových Hradech.
Náhrada za přibližně pětatřicet mužů v uniformách ze zmíněných inspektorátů, kteří mimo jiné dohlíželi i na zajišťování veřejného pořádku v okolních obcích, tedy například Malontech nebo Benešově nad Černou, přitom chybí.

„Schází hlavně prevence, například dechové zkoušky na požití alkoholu u mládeže, která v podvečer na veřejných prostranstvích popíjí a pak páchá neplechu,“ uvedl již před časem starosta Malont Vladimír Malý.