Šumava přitom zoufale potřebuje podporu veřejné dopravy před prosazováním dopravy individuální. Národní park je protáhlý od severozápadu k jihovýchodu. Několik sporadických autobusových linek jezdí pouze ve směru do vnitrozemí, k severovýchodu. V průběhu roku je problém se dostat z Prášil na Srní, z Modravy na Kvildu, z Borových Lad do Horní Vltavice a do Volar. Chybí celoroční páteřní autobusové spojení z dopravního uzlu Železná Ruda do Volar, Nové Pece a Horní Plané. „Zelené autobusy“ jezdí jen v létě na části území a jejich provoz je posuzován pouze ekonomicky.

Nevyplatilo by se dlouhodobě, s ohledem na přírodu, vložit investice namísto budování parkovišť do veřejné dopravy? Jaký zájem mají majitelé hotelů, restaurací, půjčoven a dalších zařízení, kteří se dnes nazývají Šumaváci, na ochraně přírody? A jak jsou ochotni k tomu přispět? Dospějeme někdy k vydání „karty hosta“, která bude zároveň jízdenkou a na které se budou všichni podílet?

Národní parky jsou přírodní ekosystémy, silně citlivé na vnější vlivy. Jedním z důležitých faktorů je přitom i množství návštěvníků. Budováním technických zařízení „protože na to máme a vyplatí se to“ vnášíme do přírodního prostředí prvek umělého ekosystému, vyžadujícího nejen materiál a energii dodanou zvenčí, ale i trvalou údržbu. Umělé ekosystémy jsou vytvořeny pro lidi a snesou tedy velkou návštěvnickou zátěž. Vzhledem k silným vnějším vazbám umělých ekosystémů přenášíme pak tuto zátěž do okolní krajiny, Mysleli na to investoři, projektanti a aktéři schvalovacích procesů? Je to cíl lidské činnosti v chráněných územích?

Naprostá většina návštěvníků přijíždí do národních parků s představou klidu a zážitků z přírody. Přeplněná turistická centra a navazující pěší, cyklistické i lyžařské trasy jim ovšem rychle z té idyly hodně uberou. Přitom rozumným plánováním můžeme negativní vlivy na přírodu i návštěvníky podstatně eliminovat. Chceme tedy z našich národních parků vytvářet ekosystémy umělé? I řada světových měst, (postavených přece pro lidi !!), se dnes přílišnému návalu turistů začíná bránit. Nevytvářejme si k tomu podmínky i na Šumavě!

Jaroslav Neužil, Prachatice