V čele města Velešín pro nastávající volební období velká změna nenastala. Po pondělním prvním zasedání nově zvoleného zastupitelstva zůstává starostou města i nadále Josef Klíma (SNK Velešín 2010 – 2014), stejně tak nebude svou židli nikomu předávat ani Jiří Růžička (SNK pro rozvoj Velešína), který obhájil post místostarosty.

Nicméně došlo k určité změně v poměru sil v pětičlenné městské radě, kde starostu a místostarostu doplnili Jaroslav Bartizal ze SNK pro rozvoj Velešína a trochu překvapivě oproti tomu, jak volili voliči, dva lidé z KDU-ČSL, a to František Ondrášek a Vladimír Jantač.

Obyvatelé Velešína a okolí v komunálních volbách totiž přiřkli svými hlasy v patnáctičlenném zastupitelstvu pět mandátů SNK pro rozvoj Velešína v čele s lídrem Jiřím Růžičkou a čtyři mandáty SNK Velešín 2010 – 2014 s lídrem Josefem Klímou.

Tři mandáty získala KDU-ČSL, dva TOP 09 a jeden mandát Komunistická strana Čech a Moravy. Česká strana sociálně demokratická, která ve Velešíně vznikla nově, žádný. Z toho se dala v pětičlenné radě očekávat dvě křesla pro SNK pro rozvoj Velešína, dvě pro SNK Velešín 2020-2014 a jedno pro KDU-ČSL. TOP 09, jak vysvětlil starosta, zájem o místa v radě neměla.

„Chci se zeptat, jestli existuje nějaká koalice mezi SNK pro rozvoj Velešína a KDU-ČSL,“ chtěl veřejně slyšet a mít jasno, ještě než začne hlasování, zastupitel Bořivoj Havlíček ze SNK Velešín 2010–2014. „Žádná koaliční smlouva nebyla sepsána,“ odpověděl šalamounsky Jiří Růžička. Nicméně další dění ukázalo, že výše zmiňovaná dohoda s největší pravděpodobností existovala.

Jak volili lidé

Nejvíc hlasů Velešínští dali:

Jiří Růžička (SNK pro r. Vel.) 843
Milan Prokeš (SNK p. r. Vel.) 750
Josef Klíma (SNK Vel. 20…) 736
Vladimír Jantač (KDU–ČSL) 670
Lenka Šípková (SNK Vel 20…) 571
Jarosl. Bartizal (SNK p. r. V.) 538

Navzdory tomu, že někteří zastupitelé z SNK pro rozvoj Velešína navrhovali veřejnou volbu starosty, zastupitelstvo odsouhlasilo tajnou. „Takže prosím návrhy na starostu,“ vyzval zastupitele Josef Klíma. Diváci v zaplněném sále velešínského kina ale čekali na jakékoliv jméno marně. Nikdo ze zastupitelů se k návrhu neměl. „Není návrh,“ nezbylo než udiveně konstatovat stále ještě starostovi Josefu Klímovi.

„No, to jsem z toho blázen, tak já tedy jako kolega zastupitel navrhuji magistra Klímu,“ ujal se toho Jiří Růžička. Navržený zastupitel se musí vždy vyjádřit, zda s kandidaturou na navržený post souhlasí a přijímá ji. Starosta Josef Klíma ale tušil, že výsledek volby rady nedopadne tak, jak by tomu napovídal výsledek voleb, a tak chtěl od zastupitelů, a to především z opoziční strany, slyšet, jak to s Velešínem zamýšlejí dál.

„Když jsem byl v roce 2002 navržen Jirkou Růžičkou a skupinou kamarádů na funkci starosty, nastal velký zlom v mém životě. Vykonával jsem tu funkci osm let. Pro sebe jsem si dal za úkol, že ji budu vykonávat jinak. Snažil jsem se vystupovat nejenom jako ze zákona nejvyšší představitel obce, ale také být stmelujícím prvkem jednání zastupitelstva, ale i v jednáních na veřejnosti i s institucemi. Výsledek můžeme hodnotit různě, ale vždy se to odvíjelo podle situace. To je jedna věc.“

Druhá věc je to, čeho bych chtěl ve městě dosáhnout. To se poměrně také dařilo a vyvrcholilo to tím, že jsme odsouhlasili druhý územní plán a strategický plán rozvoje města na roky 2009 až 2015, což je pro mě alfa a omega mé činnosti. A bude jí dál, pokud mi dáte svůj hlas. Proto bych rád slyšel veřejné a otevřené prohlášení, že budoucnost Velešína se skutečně pojí s tímto strategickým plánem rozvoje města,“ uzavřel Josef Klíma svou řeč.

„Na strategickém plánu rozvoje města jsme pracovali všichni, je plno odvětví a oblastí, na kterých se všichni beze zbytku shodneme. To je tak široký materiál, ze kterého se dá čerpat pro práci zastupitelů a vedení, že nevidím žádný problém, proč by se neměl strategický plán plnit,“ ujistil Jiří Růžička. Na to konto starosta s návrhem své kandidatury souhlasil. Josef Klíma byl zvolen třinácti hlasy, dva byly neplatné.

Pak zastupitelka Danuše Grillová (SNK pro rozvoj Velešína) navrhla na místostarostu Jiřího Růžičku. Zástupcem starosty se stal třinácti hlasy pro, dva byly neplatné.

Do městské rady navrhla Jana Německá ze SNK Velešín 2010-2014 Bořivoje Havlíčka, Danuše Grillová Jaroslava Bartizala z SNK pro rozvoj Velešína, Zuzana Levá z KDU-ČSL Františka Ondráška a Vladimíra Jantače. Bořivoj Havlíček obdržel sedm hlasů, zbývající kandidáti po devíti hlasech. To znamená, že SNK Velešín spolu s TOP 09 získaly v radě jenom jedno křeslo, a to starostenské, zbývající náleží SNK pro rozvoj Velešína spolu s KDU-ČSL.

Starosta Josef Klíma, SNK Velešín 2010–2014

„Podle hlasování to vypadalo, že koalice mezi SNK pro rozvoj Velešína a KDU–ČSL funguje. Mrzí mě, že se nezohlednily výsledky voleb. Jinak předpokládám, že zastupitelstvo bude fungovat normálně dál. To, že my máme jenom jedno místo v radě, je trošku stín na výsledcích.

Důležitá rozhodování přebírá zastupitelstvo, pokud se vždy domluví na osmi hlasech, pak samozřejmě my nemáme šanci s něčím prorazit.

Ale zazněl tu veřejný příslib držet se strategického plánu rozvoje města, a veřejný příslib je skutečným příslibem, že se to uskuteční.“

Místostarosta Jiří Růžička, SNK pro rozvoj Velešína

Mám dobrý pocit, že se volba obešla bez invektiv a projevů nesnášenlivosti. Nemyslím si, že by se početně měla rozkládat křesla v radě; já myslím, že rada města je důležitá, a proto by se měla obsadit kvalitními lidmi. Kandidáti byli kvalitní všichni, ale v tajné volbě to dopadlo, jak to dopadlo, já jsem spokojený.

My jsme společenství trochu konzervativnější, to znamená, že budeme lehce bránit megalomanským projektům a budeme se snažit po malých, ale poctivých krůčcích, step by step, zlepšovat život ve Velešíně bez větších rizik. Samozřejmě strategický plán rozvoje města je pro nás prioritou.

Divácké dojmy

„Já se domnívám, že mezi Růžičkovci a KDU-ČSL dohoda byla,“ konstatoval po volbě jeden z diváků, Karel Papír z Velešína. „Zdálo se mi, že druhá parta ne zcela pochopila systém toho hlasování a křížkování. Kdyby se domluvili, tak by samozřejmě zakřížkovali toho svého, ale ty ostatní třeba ne. Tady je mezi těmi dvěmi skupinami boj o vybudování supermarketu, co si budeme povídat. Já bych supermarket každopádně bral.“

„Dojmy z dnešní volby mám celkem příjemné, protože jsem to tak zhruba očekával podle výsledků voleb,“ řekl Vladimír Šimeček z Velešína. „Volby proběhly kultivovaně, byl to příjemný večer. Trošku mě překvapila volba rady, že neakceptovala výsledky voleb od lidí. Ale nevadí, já ty zastupitele znám, takže vím, že jsou velmi aktivní. Čili doufám, že ve městě bude všechno pokračovat dál jako doposud.“