Od 18 hodin až do půlnoci zde probíhala akce s názvem Noční bdění u Božího hrobu. Jedinečnost této akce spočívá v tom, že Boží hrob střeží čestná stráž Schwarzenberské granátnické gardy. Strhující pohled se však naskytl už při samotném příchodu ke klášteru, kdy byla příchozí cesta lemována svícny. Zinscenovaný hrob Ježíše Krista byl rovněž obložen barevnými svícny a střežila jej čestná straž. Návštěvníkům akce se tak naskytl skutečně nevídaný pohled. Unikátní akce je již krumlovskou tradicí.

Pavel Sojka