Návštěvníci včetně dětí tak poznali les ze všech stran a souvislostí. Od lesních průvodců se dozvěděli, co se v lese děje, jak ovlivňuje koloběh vody nebo krajinu. Také, v čem je péče o lesy specifická a co takový les poskytuje nám všem.

Putování po trase doplnil bohatý program. Návštěvníci doprovázení odborníky prozkoumali na Dubíku lesní stezky a poznali obyvatele lesa. Využít mohli komentované vycházky s lesníkem, který vyprávěl o pěstování lesa, zalesňování, ochraně lesa, těžbě dřeva a o trvale udržitelném hospodaření. „Připravili jsme také ukázky práce s lesní technikou – takzvaným železným koněm nebo vyvážecím traktorem," řekl Miroslav Štoll, jednatel společnosti Lesy města Český Krumlov. "Zájemci viděli kácení stromu a přibližování dřeva koněm." Připraven byl i stánek lesní pedagogiky. Tam děti i dospělí poznávaly lesní dřeviny, byliny a zvěř. A seznámily se také s tím, jak se v lesích chovat. A nechybělo rovněž něco dobrého na zub.