Začalo to v roce 2014, kdy byl schválen nový katastrální zákon, který ÚZSVM uložil, aby se pokusil dohledat k více než 200 tisícům pozemků a nemovitostí skutečné vlastníky. „Od té doby se nám podařilo vyřešit přes 50 tisíc případů. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádně odborně a časově náročnou činnost, je to vynikající výsledek. I nadále se zaměřujeme ve velké míře na nemovitosti, které komplikují městům a obcím jejich rozvoj, například při budování potřebné infrastruktury,“ uvedla k tomu na jaře generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Svatováclavský jarmark na náměstí Svornosti v Českém Krumlově.
Svatováclavský trh v Českém Krumlově odstartoval letošní slavnosti. Podívejte se

Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník již nežije. Jde o zhruba 150 tisíc nemovitostí, z toho je drtivá většina pozemků, zejména orná půdu, dále louky a lesní pozemky. „Jde ale také o chmelnice, ovocné sady, vinice či zahrady. Správně zapsaného vlastníka pak nemá také 3 555 staveb, zejména jde o garáže nebo zemědělské stavby a usedlosti,“ vyjmenovala mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Jen do konce roku 2023

„Doporučuji proto všem nahlédnout do seznamu a zkontrolovat, zda předkům nebo jim samotným nepatří nemovitost, o které nevěděli,“ dodala Michaela Tesařová. Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí nejpozději do 31. prosince 2023, majetek přejde na stát. „Po tomto datu bude případný vlastnický nárok na nemovitost muset být prokázán pravomocným rozhodnutím soudu.“

Českobudějovická pobočka ÚZSVM eviduje 14 578 položek z této kategorie: 5 862 osob, 8 040 pozemků a 120 staveb. ÚZSVM upozorňuje, že počet položek majetku neodráží počet nemovitostí, protože jeden nedostatečně identifikovaný vlastník může vlastnit nebo spoluvlastnit několik různých nemovitostí a jednu nemovitou věc může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků.

Podívejte se podle okresů, jestli mezi nedostatečně identifikovanými vlastníky i vy: Český Krumlov ZDE; České Budějovice ZDE; Jindřichův Hradec ZDE; Písek ZDE; Prachatice ZDE; Strakonice ZDE; Tábor ZDE
V případě, že v seznamu naleznete své jméno či jméno svého předka, kontaktujte ÚZSVM (kontakt ZDE).

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má pozemek či dům v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Většina zápisů tohoto druhu pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec.