Jen málokdo tuší, že v Mirkovicích stojí pozoruhodná památka. A sice stavení na návsi s číslem popisným 1, které ještě donedávna patřilo mezi to nejcennější, co v oblasti kulturního dědictví v Česku máme.Teď je ale všechno jinak. Podstatnou část usedlosti, která je podle odborníků nejstarší vesnickou roubenou stavbou svého druhu v Česku, totiž ministerstvo kultury vyňalo ze státního seznamu kulturních památek.

Obytná část usedlosti a také chlévy tedy už nejsou chráněny jinak než statusem mirkovické vesnické památkové zóny.

Hana Chýlová z ministerstva kultury toto rozhodnutí zdůvodnila tím, že obytné stavení je v havarijním stavu a obnova by byla možná pouze za cenu značné ztráty původních roubených konstrukcí.

„Většinu dřevěných prvků by pak bylo nutné vyměnit, což by značně snížilo míru autenticity objektu," vysvětlila Hana Chýlová.

Chlévy s průjezdem podle ní natolik poškozeny nejsou. Jejich památková hodnota je však založena hlavně na tom, že jsou součástí původního areálu usedlosti. Z toho se však do dnešní doby všechna stavení nedochovala.

„Z těchto důvodů objekty nesplňují kritéria kulturní památky," dodala Hana Chýlová.

Usedlost vlastní už nejméně pět generací jedna rodina. K tomu, jak zmírnění památkové ochrany ovlivní budoucnost objektu, se současný vlastník nechtěl vyjádřit.

Podle obyvatelky Mirkovic paní Marie (62), jež si nepřála uveřejnit své příjmení, je škoda, že se místní unikát nepodařilo v posledních letech opravit. „Třeba by k nám roubenka přilákala i turisty," řekla.

Ministerstvo kultury ve zdůvodnění svého rozhodnutí o zmírnění památkové ochrany mirkovické usedlosti připouští, že objekt je jistě jedním z nejstarších svého druhu na našem území a dřevěné stavební konstrukce z 15. století mají mimořádnou památkovou hodnotu.

Nicméně při rozhodování o tom, zda status kulturní památky u obytného stavení a chléva ponechat, nebo nikoliv, prý památkáři přihlédli především k současnému technickému stavu jednotlivých objektů a možnosti jejich zachování v autentické podobě.

Na seznamu kulturních památek ale i nadále zůstává gotický špýchar. Ten je z pohledu odborníků i v současném stavu naprostým unikátem, neboť se v něm dochovaly původní architektonické prvky, například ostění a portály.

„Památková hodnota tohoto objektu je mimořádná i jako samostatné věci bez kontextu okolního areálu. Navíc nebyl prokázán havarijní stav budovy, který by neumožnil při obnově zachovat vysokou míru její autenticity," zdůvodnila Hana Chýlová, proč ministerstvo v tomto případě status kulturní památky nezrušilo.

Podle Vlastislava Ourody, náměstka pro památkovou péči Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, je mirkovická usedlost zcela unikátním dokladem hospodářského stavení s vazbou na majitele, doloženého již v 15. století. „To samo o sobě tvoří specifickou kulturní hodnotu," podotkl Vlastislav Ouroda.

Ač se z původního areálu usedlosti do dnešní doby nedochovaly stodola, kolna a výměnek, na jejichž místě po roce 2009 vyrostly novostavby, usedlost podle Vlastislava Ourody stále vykazuje vysoké památkové hodnoty.

„Cenná je i vysokým stupněm dochování původních hmot a cenných středověkých konstrukcí, jako je roubení obytného stavení, valená klenba ve sklepení špýcharu, ale i trámové stropy či gotická ostění a portál ve špýcharu," vyjmenoval odborník.

Doplnil, že s vlastníkem objektu se již pracovníci Národního památkového ústavu domluvili na zajištění rozsáhlých sondáží, jež by měly napovědět více o stavu roubené konstrukce, kterou v minulosti přikryla omítka.

„Podle výsledků průzkumu pak budeme společně hledat nejvhodnější řešení, které by nám umožnilo zachovat unikátní roubenou konstrukci," naznačil další postup Vlastislav Ouroda.