Například říčka Černá v Ličově již vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity, tedy stav ohrožení. Stále prší, některé rybníky v regionu jsou vodou naplněné až po okraj, místy již přetékají.

Nebývale silný déšť během noci prudce zvedl hladinu například potoka, který protéká Dolním Třebonínem. „Máme z toho obavy,“ řekl ráno starosta Pavel Ševčík. „Jestli nepřestane pršet, určitě vnikne voda do sklepů některých domů. V Dolních Svincích už se potok začal vylévat ze břehů.“

A měl pravdu. Hladina potoka protékajícího přes dolnosvinenskou náves se už dotýkala lávek, místy zaplavila ovocné stromy stojící kolem a vylévala se na vůkolní louku. Ale také soustava několika kaskádovitých rybníčků na počátku vsi byla již plná až po samý okraj, takže z některých rybníčků už voda přetékala na vozovku.

V nedalekém Mojném bylo hůř. Voda v potoce a z polí vytvořila ze sousedící vozovky jezero a pomalu se drala do zahrad domů stojících kolem. „Museli jsme támhle otevřít kanál, aby nám voda nešla do baráku,“ ukazoval například důchodce Jaroslav Schwarz. „To se stává každoročně při velkém dešti,“ podotkl, když starostlivě sledoval zvětšující se množství vody v potoce. „Jeďte se podívat k dětskému hřišti, tam je to ještě horší,“ říkali další obyvatelé vsi, kteří obhlíželi situaci.

Také v Mojném už začala přetékat hasičská nádrž na návsi a spolu s vodou z kanalizace, která nezvládala všechny ty přívaly pojímat, pádila dolů na nedávno vybudované dětské hřiště. „Vidíte to? Hned zítra pojedu na kraj. Už několikrát jsme žádali dotace na protipovodňovou zídku, ale místo toho dal kraj ty peníze na nějaké méně užitečné věci,“ rozčilovala se starostka Jana Zoufalá. Ovšem víc jí v té chvíli dělalo starosti stavení paní Matějíčkové, které do domu začala pronikat voda.

Zle je také obyvatelům některých domů ve Skřidlech. Hasiči tam čerpají vodu z domů, naplnili pytle s pískem a postavili z nich provizorní zábrany, aby voda přitékající z polí stále dokola nezaplavovala čerpané místnosti. Neštěstí Skřidel je totiž jejich poloha. Železniční trať, která tudy vede, tam vytváří hráz, další pak silnice vedoucí poměrně vysoko nad okolním přirozeným terénem. Voda z polí pak nemá kam odtékat a hromadí v úžlabině kolem trati. Domy, které tam stojí, trpí.

„Já mám vodu ve stodole a všude kolem baráku,“ povzdychl si muž, který nechce jmenovat. „Protože s tím vedení města nic nedělá, tady je to vždycky, když víc zaprší,“ zlobil se.

Vystresovaná a nešťastná je obyvatelka domu, které voda zaplavila dům, ale také obytné místnosti. Vodu má v pokoji, kuchyni a jinde. K tomu se přidávají problémy se zahlceným septikem. Žádný div, že má nervy napjaté k prasknutí, když během poslední doby byla takto zaplavená už tři až čtyřikrát.