Celkem o 262 úseků silnic a ulic v celkové délce bezmála 72 kilometrů a chodníky v délce 43,5 kilometru se musejí starat Českokrumlovští. Za posledních pět let stála město zimní údržba komunikací více než 18 milionů korun.

Nyní už je odsouhlasen takzvaný operační plán na nadcházející zimu. Ten mimo jiné počítá s tím, že od 1. listopadu bude fungovat nepřetržitá dispečerská služba na telefonních číslech 380 711 285 nebo 602 680 989.

Sjízdnost a schůdnost bude v zimním období, tedy od prvního listopadu do 31. března, zajišťována denním provozem od 3 do 22 hodin.

„Priority údržby jsou nastaveny tak, aby byly udržovány nejdříve hlavní trasy, kudy odjíždí ráno nejvíce autobusů a aut, a potom zbytek města. Operační plán vychází z intenzity dopravy, vedení tras veřejné hromadné dopravy, dopravního významu komunikace a ze stavebního a dopravně–technického stavu komunikací,“ sdělil starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.

Mezi prioritní oblasti patří vnitřní město, dále třída Míru, ulice Na Svahu, U Sv. Ducha, U Vlaštovičníku, Tovární nebo obytná zóna Domoradice a Plešivec. Kompletní seznam mohou lidé najít na internetových stránkách města.

Českokrumlovští radní také schválili a formou nařízení vydali seznam místních a účelových komunikací na území města, které naopak nebudou v zimě udržovány vůbec.

Z důvodu malého dopravního významu je to například místní komunikace ve Vyšném (250 metrů ke skladu bývalého lomu), místní komunikace k domu č. 326 v ulici 5. května, účelová komunikace na sídlišti Mír – schody na chodník ke Trojici, místní komunikace mezi mateřskou školou a úřadem práce na Plešivci a chodníky v městském parku.