Někdy je to až k nevíře, co všechno se turista může o Českém Krumlově dozvědět. Zvláště někteří zahraniční turističtí průvodci jsou v tomto ohledu výjimeční.

Víte, že podle některých z nich například protéká Krumlovem Dunaj do Lince? Nebo že šlechtici mívali na zámku ZOO. Dříve zde byli i tygři, nyní zbyli jen medvědi. A tak dále.

Historky jsou to někdy zajímavé, nicméně nepravdivé a aby se jejich šíření učinila přítrž, musí být především průvodci opravdu věcí znalí a tím pádem profesionálové. Proto přicházejí na řadu kontroloři ze Živnostenského úřadu. Ti mají totiž zjistit, zdali má dotyčný průvodce na tuto živnost i nějaké oprávnění.

Jinak řečeno, průvodce bez zákonem předepsaných dokumentů není oprávněn opakovaně a za odměnu poskytovat průvodcovské služby. Proces kontrol průvodců probíhá už dlouhobě v Praze, Salzburku, Bratislavě, Linci a ostatních významných historických destinacích. Bylo pouze otázkou času, kdy bude zahájen i v Českém Krumlově.

„Průvodci by s sebou měli mít veškeré potřebné doklady k prokázání oprávněnosti provozování průvodcovské činnosti,“ nastínila Eliška Koričarová z českokrumlovského Destinačního managementu.

„Předložením těchto dokladů průvodce napomůže zdárnému a rychlému průběhu kontroly a samotná prohlídka nebude narušena na dobu delší než je nezbytně nutné a klienti nebudou vystaveni nepříjemné situaci,“ doplnila v pátek Eliška Koričarová.

Na úřady se obrátili sami českokrumlovští průvodci, neboť lidově řečeno, jejich praví i nepraví kolegové jim podobnými neznalostmi či omyly začali dělat poměrně velkou ostudu. Nehledě na to, že nemálo z oněch průvodců vlastně podnikalo na černo a tím ubíraly oficiální pracovní příležitosti ve městě.

Něco takového je v některých zahraničních destinacích naprosto nepřijatelné a neexistuje, aby si skupina turistů nenajala místního oficiálního průvodce.

„Sporadická jednání s úřady trvala více než 10 let,“ říká zástupce sdružení zdejších průvodců Oto Šrámek. „V listopadu 2002 se průvodci písemně obrátili také na Městský úřad Český Krumlov s žádostí o zajištění dodržování platných zákonů České republiky. V pěti následujících letech zůstávala situace neměnná.

V roce 2007 bylo v Českém Krumlově založeno Sdružení průvodců při Jihočeské hospodářské komoře. Jako jeden z programových cílů si sdružení stanovilo dosáhnout zahájení kontrol průvodcovské činnosti na území Českého Krumlova. Následovala nová komunikace jak s městem Český Krumlov, tak s Živnostenským úřadem.“ A výsledek se letos konečně dostavil.

Na základě dohody budou v Českém Krumlově zahájeny a dlouhodobě prováděny kontroly oprávněnosti provozování průvodcovské činnosti v souladu s platnou legislativou České republiky. Kontroly průvodců lze provádět okamžitě a bez upozornění.

Termín zahájení kontrol je druhá polovina října 2010.

Některé "perly" zahraničních turistů

• Vousatý muž na zámeckém obrazu je duch - Bílá paní. (japonský průvodce)
• Kostel sv. Víta je kostel sv. Jana Nepomuckého. (ruský průvodce)
• Medvědi v zámeckém příkopě sežrali sovětského vojáka. (ruský průvodce)
• Náhrobky v kostele sv. Víta jsou Viléma z Rožmberka a jeho bratra Petra Voka. (německý průvodce)
• V kostele sv. Víta je v Růžové kapli pod mramorovou deskou pochován jeden z českých upírů, kněžna Eleonora. (ruský průvodce)
• Červená brána na I. zámeckém nádvoří se nazývá Budějovická brána, podle cesty vedoucí na České Budějovice. (ruský průvodce)