Nemocnici v Českém Krumlově se zhruba po dvouleté přípravě podařil husarský kousek. Jako zatím jedna z mála nemocnic v České republice získala takzvanou akreditaci. „Splnili jsme kritéria národních akreditačních standardů,“ přiblížil ředitel nemocnice Josef Kučera.

Co tedy akreditace znamená v praxi?¨„Znamená to zásadní záruku pro klienty, že jim poskytovaná péče splňuje veškerá pravidla, která současná medicína stanoví,“ odpovídá ředitel s tím, že nemocnice garantuje standardní postupy pro léčebné procesy, ošetřovatelskou péči, ale i pro celkové fungování tohoto zařízení na technické a pracovně právní bázi.

Tento výsledek potvrdila po náročné prověrce Spojená akreditační komise České republiky.

Na jejím seznamu je k dnešnímu dni 38 akreditovaných zdravotnických zařízení, z toho 28 nemocnic a to zatím opravdu není mnoho vzhledem k celkovém počtu zhruba dvou stovek nemocnic v republice.

Co vede nebo co by mělo donutit obdobné zařízení k tomu, aby akreditaci získalo? Když ne vědomí potvrzené prestiže, pak peníze. Ačkoliv se nějakých zvýhodnění od zdravotních pojišťoven doposud nedočkaly, může to být v budoucnu i jinak.

„Pokud se bavíme o penězích a platbách ze zdravotního veřejného pojištění, není mezi akreditovanými a neakreditovanými pracovištěm zatím rozdíl. Ale to slovo zatím je velice důležité,“ okomentovala situaci Anna Veverková z tiskového oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Podle ní je ale akreditace zatím hlavně o prestiži. Akreditovaná pracoviště jsou podle ní uváděna jako vzorová zařízení, což může přinést především i větší zájem pacientů a tím i logicky větší příjmy.