Povodí Vltavy důrazně nedoporučuje vodákům vstupovat na řeku. I přes četná varování policistů i hasičů vodáci stále nedbají doporučení a zákazů vstupu na řeku a nadále Vltavu sjíždějí.

"Nedoporučuje se ani pohybovat v blízkosti toků – hrozí stržení proudem. Nedoporučuje se parkovat vozidla v blízkosti vodních toků. Město prosí zejména obyvatele žijící v okolí vodních toků o bdělost, o odklizení splavného materiálu v okolí řek a doporučuje ve vlastním zájmu zabezpečit majetek ve spodních patrech (sklepích) nemovitostí, do nichž by se mohla dostat voda a zabezpečení majetku na pozemcích u řeky.

Město doporučuje také zabezpečit zvířata, která mohou být na uzavřených pozemcích v blízkosti vodních toků a neměla by šanci před vodou utéct,"uvedla českokrumlovská tisková mluvčí Jitka Augustinová.