Nemocnice Český Krumlov se připojila k podpoře projektu „Nesoudíme. Pomáháme“. Projekt nabízí pomoc ženám, které se dostaly do složité životní situace v souvislosti s nečekaným těhotenstvím. „Vítám proto, že existují profesionálové, kteří umějí těmto ženám pomoci, a to jak v oblasti medicínské, tak v oblasti sociální a právní,“ říká předseda představenstva nemocnice Jindřich Florián. „Naše gynekologicko-porodnické oddělení má velmi dobrou pověst a pacientky k nám přijíždějí z celého kraje. Jsem rád, že jim můžeme zprostředkovat i tuto pomoc.“

Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ nabízí pomoc ženám, které jejich okolí nebo životní okolnosti nutí podstoupit umělé ukončení těhotenství nebo trpí depresemi poté, co umělý potrat podstoupily.

Pomoc funguje tak, že se ženy mohou obrátit na bezplatnou telefonickou linku. „Tam jim poradí, jak je možné řešit jejich situaci, a poskytnou jim kontakty na odborníky z různých oblastí, na které se mohou obrátit,“ říká Jindřich Florián. Jsou to např. gynekologové, genetici, sociální pracovníci, psychologové, rodinní poradci a další. V krumlovské nemocnici budou pacientky informovat televizní spoty, letáky i zdravotní sestry, které ohledně projektu absolvují školení.

Linka pomoci:
Obraťte se bezplatně na telefonní číslo 800 108 000 nebo na poradna@linkapomoci.cz