Jedná se o most pod hrází lipenské přehrady, který vede přes Vltavu k lipenské elektrárně a je mimo jiné dobrou pozorovatelnou při závodech lodí na divoké vodě. Most dlouhodobě chátrá, a proto je už několik měsíců mimo provoz, což se nelíbí obyvatelům nedalekých Loučovic ani Lipna nad Vltavou a přilehlých osad. „Ten most je důležitý pro všechny, kdo pracují na vodní elektrárně, jedou na vlakové nádraží Lipno, nebo bydlí v lokalitě Dvorečná,“ vysvětluje starosta Loučovic Jan Kubík.

ÚZSVM doposud žádný jiný most k prodeji nenabízel, jedná se o nemovitost, která je v portfoliu jeho majetku spíše výjimkou. „Mosty jsou obvykle ve vlastnictví krajů nebo obcí, proto jsme i tento most primárně nabízeli kraji a obcím. Naše nabídka stále platí, tudíž kraj i obec Loučovice si mohou most zdarma převzít,“ říká mluvčí Michaela Tesařová.

Problém je v tom, že břemeno v podobě péče o most a zajištění nákladné opravy nikdo nechce vzít na svá bedra. Současným vlastníkem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který převzal most do svého majetku po Okresním národním výboru v Českém Krumlově. Úřad most v minulosti několikrát zdarma nabídl Lipnu a Loučovicím, ale pro ně je to po finanční stránce příliš velké sousto. Jak již dříve Deník informoval, úřad most nabídl i Jihočeskému kraji, Povodí Vltavy či společnosti ČEZ, která v minulosti most využívala k přepravě nadměrných nákladů v souvislosti s opravou elektrárny na Lipně. Nikdo z nich ale zájem o most neprojevil. „Most je pro nás nepotřebný, tudíž do něj nemůžeme ze zákona investovat nad rámec zcela základní údržby,“ vysvětlila mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tedy nyní most nabízí ve veřejné aukci. Uskuteční se od 27. dubna 11 hodin do 28. dubna 11 hodin. Podle odborného posouzení by oprava mostu, který byl postaven v souvislosti se stavbou vodního díla Lipno v roce 1953, stála zhruba osm milionů korun, přičemž před opravou je nutné provést ještě diagnostiku mostu. Ten na jedné straně navazuje na pozemek obce Lipno nad Vltavou, na druhém břehu pak na pozemek Jihočeského kraje. Kauce činí 290 000 korun, vyvolávací cena je 2 900 000 korun, přihazovat je možné minimálně po tisícovkách.

Most pod hrází je v aukci
Most na jedné straně navazuje na pozemek obce Lipno nad Vltavou, na druhém břehu pak na pozemek Jihočeského kraje. Kauce činí 290 000 korun, vyvolávací cena je 2 900 000 korun, přihazovat je možné minimálně po tisícovkách. V případě dotazů a zájmu kontaktujte paní Blaženu Postlovou, telefonní číslo 387 724 430, blazena.postlova@uzsvm.cz

Okolní obce jsou toho názoru, že jediným možným řešením je, aby se mostu ujal kraj. Starosta Loučovic se na kraj obrátil a nyní usiluje o schůzku a jednání s ÚZSVM a ministerstvem. „Jednání se ještě neuskutečnilo, a teď je most v aukci, což se mi jeví jako dost komické,“ konstatoval včera Jan Kubík. „Úřad zřejmě postupuje podle nějakých směrnic, ale prodávat takto dopravní infrastrukturu, která slouží veřejnosti, mi přijde nelogické. Myslím, že až aukce proběhne, budeme zase tam, kde doposud.“

„Kvůli nezájmu jsme nyní v souladu se zákonem o majetku státu přistoupili k vypsání transparentního výběrového řízení s elektronickou aukcí na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, do něhož se může přihlásit kdokoliv,“ vysvětluje mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová. „Podle zákona musí být cena v prvním kole stanovena na základě znaleckého posudku. V případě, že se do tohoto kola výběrového řízení žádný zájemce nepřihlásí, vyhlásíme další kolo prodeje. Cílem ÚZSVM je pro tento most najít definitivního vlastníka, protože do nepotřebného majetku nemůže ze zákona investovat.“