Jednalo se ale „pouze" o cvičení, které prověřilo připravenost a součinnost veterinárního dozoru pro případy, že by se v tuzemských chovech vyskytlo podezření na slintavku a kulhavku a aviární influenzu (ptačí chřipku). Cvičení „Nákaza 2016" bylo rozdělené na dvě části. Teoretická část mimo jiné představila pohotovostní plány na zdolávání nebezpečných nákaz zvířat. Při praktické části účastníci cvičení předvedli vstup do podezřelých hospodářství včetně odběru vzorků a jejich zajištění pro transport do příslušné národní referenční laboratoře. Cvičně byla utracená i některá zvířata. „I toto je nutné. Nejde to dělat jenom teoreticky," obhajoval toto konání ústřední ředitel Statní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. „Když nic nezkusíte a nastane krizová situace, při které musíte vše vykonávat rychle, tak už je pozdě se to učit," vysvětlil. „Vzhledem k tomu, že Česká republika má aktuálně příznivou nákazovou situaci a my nemusíme brát mnoho vzorků, potřebují si to kolegové prakticky vyzkoušet. Ve speciálním oblečení a se vším všudy," dodal. Cvičení se zúčastnilo na osm desítek osob.

Poslední největší nasazení zažili pracovníci SVS v roce 2006-2007, kdy se v pardubickém kraji rozšířila aviární influenza. „Zde se utrácely 10 tisíce slepic. Všichni měli obavu jít do ohniska nákazy a na akci spolupracovala i armáda a hasiči," popsal Zbyněk Semerád. „Vynášení zvířat bylo velice náročné a došlo při něm i ke zranění osob. Obava z onemocnění zde byla velmi reálná, protože vysoce patogenní aviární influenza je přenosná na lidi."

Zaměstnanci správy, kteří se středečního cvičení zúčastnili, byli z řad úředníků, kteří opustili své pracovní stoly a vydali se do terénu. „V určitém okamžiku se z nás stávají praktičtí veterináři, kteří bohužel v tomto případě neléčí, ale fyzicky pracují," přiblížil ústřední ředitel, který je přesvědčený o tom, že v případě nákazy je SVS připravena efektivně zasáhnout. Veterináři si vyzkoušeli také použití Wi-Fi kamer k monitorování prostorů stájí, které jsou z důvodu likvidace ohniska nákazy zaplynovány a nelze do nich vstoupit bez dýchacího přístroje. „Smyslem konání podobných cvičení je nejen prověřit součinnost jednotlivých složek, ale také zdokonalovat pohotovostní plány," uvedl Zbyněk Semerád. „Nákazová situace v ČR je dobrá. I přesto dozorové orgány musí s rizikem možného výskytu nákaz počítat a být připraveny okamžitě reagovat," uzavřel.