Pondělí
Pondělní vydání Deníku přineslo článek o tom, že Střední odborná škola strojní a elektrotechnická ve Velešíně v lednu otevře unikátní laboratoř síťových technologií. Naplno si ji užijí žáci zapojení do programu Cisco Networking Academy. A to jako jediní středoškoláci v jižních Čechách.
Co vlastně Cisco Networking Academy je? „Největší a nejkomplexnější profesně orientovaný program na světě, který od roku 1999 získává významnou pozici v oblasti odborného vzdělávání," uvedl kantor Vít Podroužek. Cílem programu je snaha řešit problém nedostatku síťových specialistů.

Deník dodává:
Jak se ten svět mění… Ještě před dvaceti lety by leckdo mohl mít dojem, že se jedná o článek z nějaké odborné školy rybářské. Zvláště, když vyšel před Vánocemi.

Úterý
Po loučovických Papírnách Vltavský mlýn zůstaly jen prázdné budovy a dluhy. Snaha oživit výrobu se nezdařila, a tak nyní věřitelé, mezi něž patří i část bývalých zaměstnanců, upírají své zraky směrem ke správci konkurzní podstaty. Bývalý zaměstnavatel jim totiž dluží i odstupné. To se teoreticky pohybuje v řádech několika desítek tisíc korun na jednoho zaměstnance. Realita ale bude zjevně jiná.
„Podle toho, co jsem zjišťoval, dostaneme jen 18,4 procenta z celkové částky," sdělil Deníku jeden z bývalých zaměstnanců papíren Josef Kalianko. Namísto třiceti dvou, dostane jen šest tisíc. Dalších 190 lidí v dlouhém jmenném seznamu zveřejněném na insolvenčním serveru je na tom podobně.
Zaměstnanci v tom ovšem nejsou sami. Když takzvané přezkumné jednání insolvenčního soudu konané už dokonce v roce 2008 sečetlo pohledávky celkem sedmdesáti věřitelů, došlo se k těžko uvěřitelné částce pohledávek přesahující jednu miliardu korun.

Deník dodává:
Jak už kdysi pravil klasik Jára Cimrman: „Úroda včas sklizena, políčka vzorně obdělána. Je to hospodářství. Inu, Turecko."

Středa
„Základní škola Linecká končí!" Tato zpráva v uplynulých dnech oblétla Český Krumlov rychlostí blesku, přičemž reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Rodiče bombardovali vedení školy s dotazem, zda je to pravda.
Ředitel Karel Dvořák ale všechny uklidnil razantním odmítnutím jakýchkoliv podobných spekulací. Jedná se o fámu, která už městem v minulosti proběhla několikrát. Kdo je však jejím strůjcem, nikdo z managementu školy, kterou navštěvuje 151 žáků a 24 zaměstnanců,  neví.
„Chci ubezpečit rodiče našich budoucích prvňáků, že mohou k zápisu přijít bez obav. Máme na nových žácích eminentní zájem. Žádné povědomí o tom, že by měla škola končit, nebo projít výraznou organizační změnou, nemáme," zdůraznil ředitel školy Karel Dvořák.
Informaci, že se ZŠ Linecká rušit nebude, potvrdilo i vedení města Český Krumlov.

Deník dodává:
Ono se toho po Krumlově napovídá… A nejen po Krumlově.

Čtvrtek
Čtvrteční vydání Českokrumlovského deníku informovalo o tom, že namísto sepisování dlouhých vysvětlujících dopisů se policejní prezident Martin Červíček osobně posadil k jednomu jednacímu stolu se starosty a starostkou všech obcí a měst Vyšebrodska, kterých se bude týkat v nadcházejícím roce takzvaná optimalizace policejních služeben.
„Došli jsme ke vzájemnému porozumění, že se situace bude velmi podrobně vyhodnocovat po čtvrtletích a že se minimálně v létě příštího roku sejdeme a řekneme si, jestli ten model, který my jsme připravili, je plně funkční a plně zajišťuje bezpečnost obyvatel v tomto regionu," řekl Deníku policejní prezident Martin Červíček. Sami starostové přiznali, že se teprve nyní dozvěděli ty nejpodstatnější informace, které jim dosud nikdo neřekl.

Deník dodává:
Takže kdybyste něco nevěděli, volejte řediteli. Pardon, prezidentovi.

Pátek
V pátečních novinách jste si mohli přečíst, co se píše ve Zprávě Výboru UNESCO o stavu památky Český Krumlov. Ohledně řešení točny například stojí, že v komisi zřízené bývalým ministrem kultury nedošlo k názorové shodě a měla by se znovu sejít. V květnu letošního roku dokonce mělo Ministerstvo kultury sepsat dopis s pozvánkou expertů UNESCO, ale ten také odeslán nebyl. A tak chystají krumlovští zastupitelé pracovní jednání věnované čistě jen problematice otáčivého hlediště. A nemuselo by zůstat jen u toho. Výsledkem by mělo být i doplnění chybějících a Výborem UNESCO požadovaných informací.

Deník dodává:
Vzhledem k hořícímu termínu to trochu připomíná žáka, který nenapsal domácí úkol a tak ho smaží o přestávce ve škole.

Do páteční redakční uzávěrky nenastal ani ohlašovaný konec světa. Pokud čtete tyto řádky, nestalo se tak ani později. Pokud je nečtete, považujte tuto informaci za bezpředmětnou. Hezké Vánoce.