„Toto ocenění je určeno fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v minulém roce,“ okomentovala mluvčí radnice Jitka Augustinová s tím, že uznání ve výtvarné podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou odráží přínos k rozvoji či prezentaci města, k obohacení života jeho obyvatel především v činnosti kulturní a umělecké, podnikatelské, sociální nebo sportovní.

Cena města Český Krumlov může být rovněž morální odměnou za soustavnou činnost vyvíjenou v těchto oblastech.

V nominaci na udělení ceny musí být uvedeno jméno a adresa kandidáta, zdůvodnění návrhu a jméno a adresa navrhovatele. Z důvodu neuvedení některých údajů může být nominace považována za neplatnou.

Z nominace jsou vyloučeni členové zastupitelstva a zaměstnanci města i městem řízených či ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých pracovních povinností.

Po projednání nominací a navržení kandidátů radou města budou rozhodovat o udělení ceny zastupitelé na jednání 27. května. Veřejné předání Ceny města Český Krumlov za rok 2009 se uskuteční 10. června 2010 od 18 hodin v Hotelu Růže.

Tradice udělování cen města lidem, kteří významně přispěli k jeho dobrému jménu, vznikla v roce 1994.

Jak nominovat?

Nominaci na udělení Ceny města Český Krumlov je nutné podat písemně na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov nebo adresovat na oddělení kancelář starosty, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov.

Nominaci je možné zaslat prostřednictvím hlasovacího formuláře na webových stránkách www.ckrumlov.cz/cenamesta popřípadě zaslat e-mailem na adresu kancelar.starosty@mu.ckrumlov.cz.