Po výstavbě nové divadelní budovy volá roky Jihočeské divadlo (JD) i Jihočeská filharmonie (JF). Se stavbou počítá Strategický plán města České Budějovice na obdobní 2017 – 2027. Proto také bylo uzavřeno memorandum, na jehož základě Nadační fond na podporu JD nechal za 800 tis. Kč vypracovat společností Bühnenplanung Walter Kottke, která plánuje divadelní scény, studii na potřeby obou institucí na novou budovu.

JD totiž operní a baletní představení uvádí téměř vždy v pronajatém sále DK Metropol, což je podle ředitele JD Lukáše Průdka nevyhovující z hlediska organizačního i ekonomického. „Nejsou tam dostatečné šatny, sklady, zkušebny, kam by mohli členové souborů chodit do práce,“ líčí a pokračuje: „Nejsme schopni program uveřejnit rok dopředu a náš potenciál tak není plně využit.“ Obdobně to má i JF, která v kostele sv. Anny, kde sídlí, je schopna odehrát jen komorní koncerty. V sále DK Metropol se navíc nedá zkoušet a muzikantům nevyhovuje akustika. Obě instituce se hodlají v budoucnu dělit o jedno pódium. Podle tiskové mluvčí JF Kateřiny Mondekové se budou v kostele sv. Anny nadále hrát komorní koncerty, symfonické však přesunou na novou scénu.

Milan Tripes při jmenování do funkce předsedy Krajského soudu České Budějovice prezidentem Milošem Zemanem.
Jihočeský krajský soud hledá nového předsedu

Podle prvního náměstka primátora Juraje Thomy, který má na starosti kulturu, v únoru dojde ke změně územního plánu. Následovat budou debaty, která z variant řešení bude zvolena. Jedna z nich počítá s přesunem celého provozu divadla pod jednu střechu. Náklady byly spočítány na 2,42 mld. Kč, pokud nebude chtít město navýšit parkovací stání. Při přesunu celého divadla by podle Andrease von Graffen-rieda z firmy, která stojí za studií, v budově byly dva velké sály o kapacitě 550 a 350 míst, z nichž na jednom by účinkovala opera, balet a JF. Další menší scéna o 150 sedadlech bude sloužit jako komorní scéna činohry, druhá se stejnou kapacitou Malému divadlu. Přesune se i část prostoru z Nového Vráta, a to sklad kostýmů a kulis. Výroba zůstane na stávajícím místě. „Všechno hovoří pro jednu budovu,“ myslí si Andreas von Graffenried, když kromě diváků zhodnotí i logistiku. Odhadem by kulturní stánek zabral 25 tis. m2.

Opravená kasárna v Českých Budějovicích
Bývalá kasárna v Budějovicích dostala po mnoha letech novou tvář

Další varianta počítá s tím, že činohra zůstane ve staré budově, již bude třeba zrekonstruovat, zatímco ostatní soubory se přesunou do nové budovy. Náklady byly odhadnuty na 2,28 mld. Kč.

Urbanisticko-architek-tonická soutěž se odhaduje na rok 2021. Náklady na její vypsání odhaduje Juraj Thoma na 8 až 10 mil. Kč. Budova může stát už v roce 2027.

Harmonogram:

únor 2020 – změna územního plánu, promítnutí regulace pro JD a JF do nového územního plánu

2020 – diskuze na téma, co se starou budovou JD, pokud by se přesunulo do nového kulturního stánku + otázky ohledně parkování aj.

2021 – urbanistiko-architektonická soutěž

2022 – mohla by být hotová architektonická studie

2024 – 2027 – stavba

hotovo: 21. 5. 2027