Nová obytná čtvrť postupně po etapách vyrůstá na okraji Frymburka. „V lokalitě Blatenská městys před lety zakoupil zemědělské pozemky, které přeměnil na pozemky stavební,“ vysvětluje starosta Frymburka Oto Řezáč. „Záměrem je vytvořit tam jedenačtyřicet stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů určených k trvalému bydlení. Mají tedy charakter stabilizačního bydlení, kdy chceme poskytnout obyvatelům Frymburka šanci postavit si zde domek.“

Postupná výstavba základního technického vybavení (ZTV) na Blatenské spěje ke svému završení. Město již připravuje poslední závěrečnou etapu, která zahrnuje jedenáct stavebních pozemků. Dodavatel stavby již z výběrového řízení vzešel, vítězem se stala českokrumlovská společnost IRO stavební, která buduje již předposlední etapu. Závěrečnou etapu přípravy inženýrských sítí chce městys ukončit letos. ZTV buduje bez dotace.

Jolanka Pejchalová se svou učitelkou Zdeňkou Čížkovou.
Rodiče a děti, nepropásněte přijímací zkoušky na krumlovskou zušku

„Zájem o tyto parcely je obrovský,“ dodal Oto Řezáč. „Důvodem je především příznivá cena, i když se najdou tací, co si to nemyslí. Je to cena v místě a čase obvyklá, navíc stanovená znalcem, přesto je výrazně pod cenou tržní.“ Městys pak pozemky vybavené sítěmi prodává zájemcům k trvalému bydlení. „Což máme ošetřené předkupním právem a při nedodržení podmínek případným finančním postihem,“ doplnil starosta.

Kromě toho se Frymburským podařilo získat dotaci na vybudování čtyř sociálních bytů, které vzniknou rekonstrukcí budovy bývalé mateřské školy. A městys stavbu rozšíří ještě o tři další byty za finance čistě z obecního rozpočtu. „Zastupitelé rozhodli, že se z bývalé školky stane bytový dům a volnočasové centrum,“ říká Oto Řezáč. „Stát nám poskytl finanční podporu ve výši 8,6 milionu korun. Celkově náklady vyjdou na zhruba 15 800 000 korun plus DPH a případně i nějaká ta vícepráce. Jsme s projektem spokojení. Rekonstrukci jsme zahájili loni a dokončíme ji letos.“ Městys rovněž chystá přístavbu u domu s malometrážními byty, v podstatě to bude dům pro seniory. Je ve fázi přípravy projektové dokumentace.