Úzké uličky historického centra Českého Krumlova bývají zvláště během léta plné turistů a někdy i projíždějících aut. A také reklamních stojek a poutačů.

Vedení města nyní schválilo dva dokumenty týkající se nových pravidel pro zábor veřejného prostranství a pro umisťování reklamních zařízení.

„Smyslem a cílem nově přijatých pravidel bylo stanovit podmínky, za jakých je možné žádat o zábory veřejných prostranství nebo umístění reklamních nosičů. Tyto dokumenty stručně a jasně sdělují žadatelům, co mají respektovat, jak mají žádost připravit a zjednodušují tak celý proces komunikace s městem,“ objasnila smysl dokumentů místostarostka Jitka Zikmundová.

„Při tvorbě pravidel se přihlíželo zejména ke skutečnosti, že je nutné zajistit průchodnost a průjezdnost ulic a brát ohledy na historický ráz centra Českého Krumlova.“

Zatímco některým obchodníkům může připadat tento doporučující požadavek jako zbytečné omezování, objektivně vzato, nemálo lidí lepší průchodnost věčně ucpaných ulic přivítá i z jiných důvodů.

„Já s tím souhlasím,“ konstatovala například Lenka Hůrková z hotelu Arcadia. „Jsem odpůrcem plastových a nabarvených stojek. Město je krásné a proč je hyzdit něčím takovým. To beru i ze své pozice fotografky. Ráda jezdím po světě a tyto věci mi často kazí celkové vyznění některých fotografií.“

Žádosti o povolení záboru veřejného prostranství pro zřízení nějakého konkrétního prodejního místa by měli podnikatelé podat k odsouhlasení a ke schválení nejpozději do 31. března kalendářního roku na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov.

„Chtěla bych upozornit podnikatele, kteří měli zábor veřejného prostranství v minulých letech, aby se do konce března obrátili na městský úřad a požádali o obnovení povolení pro rok 2010,“ sdělila místostarostka Jitka Zikmundová. Nové žádosti se budou přijímat průběžně.

Zorientovat se v nových vyhláškách a také poplatcích s nimi souvisejících je podle mluvčí radnice Jitky Augustinové možné na nově upravených internetových stránkách města v sekci s názvem Potřebuji si vyřídit.