V uplynulých třech letech město rekonstruovalo inženýrské sítě ve východní části Dobrkovic. Šlo o sedmimilionovou investici, která byla částečně kryta z dotací. Na to, co bude s větší a komplikovanější částí západní, jsme se zeptali místostarosty Českého Krumlova Josefa Hermanna.

„Dnes jsme v situaci, kdy máme veškerá stavební povolení na vodohospodářskou část, veřejné osvětlení a další stavební objekty. Co nám chybí, a co už je nyní ve finále, je stavební povolení na komunikace. Toto stavební povolení by mělo nabýt právní moci nejpozději v květnu,“ říká místostarosta.

Právě ohledně komunikací bude brzy svoláno do Dobrkovic místní šetření, při kterém mohou obyvatelé a místní subjekty podat poslední připomínky k projektu.

LIDÉ SE PTAJÍ, PROČ VŠE TAK DLOUHO TRVÁ

Podle Josefa Hermanna je západní část Nových Dobrkovic velmi složitá z hlediska projektové přípravy.
„Je zde složitý proces získávání stavebních povolení, který si plně uvědomujeme až za chodu. Je zde spousta dotčených orgánů, které se musí vyjadřovat a komplikovaný je i stavební zákon s předepsanými lhůtami,“ vysvětluje místostarosta. Nedávná drobná havárie, kdy spadla právě v Dobrkovicích opěrná zídka svádí kritiky k různým prohlášením. Diví se, proč ještě není zídka opravená, když oni sami by to zvládli do tří týdnů. Jak vyplývá ze slov Josefa Hermanna, není to až tak jednoduché.

„Ten spadlý svah je nepříjemná situace a je to ukázka v jakém stavu Nové Dobrkovice jsou. Chtěli jsme původně tuto opěrnou zeď opravit přednostně jako havárii. Projektant nám ale řekl, že by to bylo velmi neprozíravé a neuvážené. Tuto opravu tedy budeme realizovat jako první, ale v rámci rekonstrukce celého toho území. zatím tedy bude muset vydržet provizorní objížďka. Opravdu tuto věc nelze řešit rychle a za pár korun. Tam jde o bezpečnost a o životy,“ konstatuje Josef Hermann.

KDY SE OBJEVÍ DĚLNÍCI A STAVEBNÍ STROJE?

Zajímalo nás, jakým termínem zahájení prací lze posílit trpělivost obyvatel Nových Dobrkovic, přesto, že zejména investiční odbor uvádí přesné termíny z popsaných důvodů velmi nerad. Místostarosta je ale optimistický.

„Já se netrpělivosti obyvatel nedivím. Tyto opravy slibujeme dlouhou dobu, ale nyní to vypadá tak, že pokud zmíněné povolení nabude v květnu právní moci, zahájíme výběr dodavatele zakázky – a pokud se nikdo neodvolá, mohli bychom těsně po létě začít,“ konstatuje Josef Hermann.