Na programu je složení slibu zastupitelů, volba starosty, místostarostů a dalších členů rady města a zřízení finančního a kontrolního výboru a volba jejich členů a předsedů.

Zastupitelé budou řešit i odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva, předsedy výborů, místostarosty města, členy rady města a pravidla odměňování při souběhu funkcí.