Jaký je vlastně nový loučovický znak? Jaký jiný než s loučemi. „Znak tvoří ve stříbrném štítu nad modrou vlnitou patou dvě zkřížené červeně hořící černé louče provázené nahoře červenou růží se zlatým semeníkem," popisuje svůj úspěšný návrh Jan Tejkal. V nejnižší části znaku symbolizuje modré zvlnění řeku Vltavu.

Louče hoří s plamenem dole, což je podle Jana Tejkala jejich hlavní rozdíl oproti všeobecně známějším pochodním. Symbolizují jméno obce a připomínají tradici uhlířství v obci. Růže, jak jinak, než rožmberská, je  vazbou k nejznámějším panovníkům regionu, ale také ke dvěma kaplím v obci.

Proč má vlastně obec kostely dva? K vysvětlení se váže pověst o dvou rytířích, bratrech z rodu Rožmberků, kteří milovali jednu šlechtičnu. Zatímco jeden se vypravil na křižácké tažení, druhý se šlechtičně tak dlouho dvořil, až byla svatba. Oba se prý potkali právě u Loučovic a utkali se v souboji. Bojovali zuřivě, když v tom se měl z nebes ozvat hlas: „Smiřte se, vždyť jste bratři!" Oba se ulekli, zastyděli, padli si do náruče a na památku usmíření se rozhodli, že každý z nich postaví na jednom břehu Vltavy kostelík, který zasvětí svému patronu, svatému Prokopu a svatému Theobaldu.