Ačkoliv Kapličtí původně plánovali zvýšit letos počet strážníků o jednoho, aby jich bylo celkem sedm, uniforma už se šije hned pro dva budoucí strážce zákona.

Jak vysvětlil místostarosta Kaplice Pavel Svoboda, jeden z dosavadních strážníků se rozhodl odejít do předčasného důchodu, a tak město nabídlo pracovní smlouvu rovnou dvěma uchazečům, kteří ve vyhlášeném konkurzu dosáhli nejlepších výsledků.

V ulicích tak budou Kapličané od konce září vídat Jaroslava Jaroše a Martina Grigu. „Ti v současné době coby strážníci – čekatelé absolvují desetitýdenní školení. Teprve pak se z nich stanou strážníci se všemi pravomocemi,“ vyvětlil Pavel Svoboda.

„Ve škole jsme každý všední den mimo pátku. Učíme se předpisy například z oblasti zákona o obecní policii, ale i trestního práva nebo živnostenského zákona. Součástí školení je i výuka použití donucovacích prostředků, například hmatů a chvatů,“ popsal Jaroslav Jaroš.
„Pátky pak trávíme přímo na služebně strážníků, kde si osvojujeme praktické dovednosti, například se učíme zacházet s technikou,“ doplnil Martin Griga, jenž má už pětileté zkušenosti s prací u státní policie.

Podle dlouhodobého plánu by se počet strážníků v Kaplici měl zvýšit na osm. I proto, že kromě území samotné Kaplice a okolních osad dohlížejí členové kaplické městské policie na veřejný pořádek rovněž v Bujanově a Malontech.