„Vydat 100 až 400 milionů korun nebude jednoduché,“ upozorňuje místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann v návaznosti na rozsáhlou studii proveditelnosti, kterou si město nechalo zpracovat. „K tomu je třeba připočíst další desítky milionů za venkovní koupání. Zastupitelé budou stát před rozhodnutím, jakou prioritu ve výdajových stránkách rozpočtu zvolí a jakou měrou v důsledku toho omezí ostatní investice do infrastruktury, do sídlišť atd.,“ dodává místostarosta.

Co s bazénem?
Varianta 1: rekonstrukce současného bazénu; 111 milionů Kč, provozní ztráta 6 milionů za rok
Varianta 2: rekonstrukce a částečná přístavba; 216 milionů Kč, provozní ztráta 1,7 mil./rok
Varianta 3: částečná demolice a nová velká přístavba; 295 mil. Kč, provozní zisk 455 tis./rok
Varianta 4: demolice celého bazénu a stavba nového objektu akvaparku; 370 milionů Kč; provozní zisk 1,2 mil. Kč/rok

Město se navíc nemůže spolehnout na to, že sežene investory, kteří by stavbu akvaparku zaplatili. „Do budoucna je sice stále bude hledat, ale odborníci jsou spíš skeptičtí, protože investoři se zajímají o obrovské areály, které mají velkou spádovou oblast,“ upozorňuje mluvčí města Petra Nestávalová. I kdyby se podařilo investora získat, provoz bazénu bude ve dvou variantách ztrátový, ve dvou mírně ziskový a venkovní koupaliště znamená roční ztrátu 613 tisíc korun.

Autor studie Radek Steinhaizl v ní upozorňuje na to, že pokud se porovnají investice z pohledu životnosti bazénu 30 let a provozní náklady na obnovu investice a kumulovaný zisk či ztráta za tuto dobu, jsou pro město finančně nejvýhodnější varianty č. 1 a 2. „S ohledem na zachování stabilních dlouhodobých příjmů a vize uspokojení budoucí poptávky zákazníků se zajištěním kladného provozního výsledku bych doporučoval realizovat variantu 3,“ dodává.

Celou, téměř stosedmdesátistránkovou studii proveditelnosti město zveřejnilo na svém webu www.ckrumlov.info v sekci Občan/Aktuality.

Varianta č. 4, zbourání původního krytého bazénu a stavba nového akvaparku.Zdroj: MěÚ Český Krumlov

Varianta č. 4, zbourání původního krytého bazénu a stavba nového akvaparku. Foto: MěÚ Český Krumlov

V úterý uslyšíte dva houslové virtuosy Miroslava Ambroše a Jaroslaw Nadrzycki. Vystoupí spolu s Jihočeskou filharmonií. Dirigovat bude Jan Kučera.
OBRAZEM: Houslový koncert mladých umělců