Jde o druhý největší projekt Českokrumlovského rozvojového fondu (tím prvním je přestavba autobusového nádraží). Jeho napojení na hlavní silnici I/39 je už zpracované, ale projekt se moc nelíbil památkářům.

„V současnosti se vedou odborné diskuse především s pracovníky památkové péče,“ přiblížil jednatel ČKRF Miroslav Reitinger. „Domlouváme se na různých variantách, neboť ta námi předložená nebyla přijata s velkým nadšením. Všichni samozřejmě chápeme, že se pohybujeme ve velmi exponovaném území první zóny ochrany Městské památkové rezervace a vyvíjíme maximální snahu, aby projekt dopadlo dobře. Na druhou stranu víme z vlastní zkušenosti, že na autobusech obsluhujeme až pět tisíc lidí denně a nelze nástupní a výstupní bod udělat bez přístřešku či nového objektu WC.“

Fond začal s přípravami nového parkoviště pro autobusy už před deseti lety, ŘSD či Povodí Vltavy se k parkovišti vyjadřovaly v květnu 2008, resp. v září 2010. „Víme, jak to na Chvalšinské vypadá, a v žádném případě bychom nechtěli přispět k vytváření dalšího špuntu,“ upřesnil Miroslav Reitinger. „Vytvoří se odbočovací pruhy k odbočení vlevo, aby nedocházelo ke zpomalení nebo zastavení dopravy, řešíme také posunutí osy vjezdu na P-bus naproti vjezdu do areálu zimního stadionu, vznikne tak průsečná křižovatka, která je dopravně mnohem ohleduplnější, než jak je tomu teď.“

Peníze na přípravu a stavbu bus stopu nejdou z rozpočtu města, ale přímo z peněz ČKRF. „Finance schvaluje rada města coby vrcholný orgán Fondu poté, co je projednají zastupitelé,“ uzavřel Miroslav Reitinger.