Most přes rozestavěnou dálnici, postavený na vznikající mimoúrovňové křižovatce v rámci budoucího dálničního sjezdu a nájezdu, je nejenom hotový, ale dokonce již průjezdný. Šoférům se z něj tak nyní nabízí pěkný výhled na celý úsek dálnice na Dolnotřebonínsku od obzoru k obzoru.

Stará i náhradní vozovka v těch místech zmizela, čímž se místo nově vznikající křižovatky dost zásadně změnilo. Nedávnou, poměrně krátkou uzavírku vozovky u Prostředních Svinců si tedy vyžádaly tyto stavební změny. „Uzavírka byla nutná kvůli napojení stávající komunikace II/155 na nově budovanou komunikaci SO 138 Přeložka silnice II/155 v km 150,712 a SO 139 Přeložka silnice II/155 v km 150,500 – 150,650 vlevo,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Č. Budějovice Adam Koloušek. „Ty společně s mostem SO 223 Nadjezd přeložky silnice II/155 v km 150,712 budou uvedeny na konci června do režimu předčasného užívání a bude na ně převeden provoz. Stávající dočasná komunikace SO 195.3 Provizorní přeložka stávající silnice II/155 bude odstraněna.“ Což, jak je vidno, stavebníci zčásti provedli již na začátku června.

Den dětí v Českém Krumlově
Tisícovka návštěvníků přišla na Dětský den. Pořádal ho Dům dětí a mládeže

Průjezdný je již také o kus dál nově vybudovaný tubus pod dálnicí na komunikaci mezi Prostřední a Dolní Svincí, kde byl rovněž před nedávnem provoz zcela uzavřen. „Ano, také komunikace pod tubusem - myšleno SO 218 Dálniční most přes přeložku silnice III/15534 v km 149,883 - byla uvedena do režimu předčasného užívání,“ přitakal Adam Koloušek. „Je to komunikace SO 137 Přeložka silnice III/15534 v km 149,883. Uzavírka souvisela s jejím dokončením a zprovozněním. Výstavba dálnice tam dál pokračuje, stejně jako budování sjezdu na okolní pozemky.“

Úsek dálnice k Dolnímu Třebonínu by měl být podle smlouvy dokončen v září, ale termín bude pravděpodobně posunut. „Kvůli sesuvné oblasti a dalším problematickým podmínkám během stavby se nyní jedná o možném posunu termínu. Předpoklad je prosinec roku 2023,“ řekl Adam Koloušek.