Loubí z vrbových prutů, pergola u nové informační tabule, ale především spousta zákoutí jako předurčených k relaxaci a odpočinku by už příští rok na jaře mohly zkrášlit parčík u rybníka Adamčák na velešínském sídlišti Nad Cihelnou.

Tato i další vylepšení jsou součástí návrhů na proměnu zmíněného zeleného prostranství, které zpracovala architektka Tereza Včeláková. Kromě vlastních odborných znalostí a fantazie při vytváření těchto návrhů uplatnila i připomínky místních obyvatel, které nasbírala při nedávném setkání s nimi přímo uprostřed budoucího parčíku.

Příležitost říci si k budoucí podobě zeleného prostranství své dalo Velešínským místní bčanské sdružení Modron, které na revitalizaci parku získalo dotaci ve výši 198 tisíc korun z Nadace Partnerství.

Nyní se ve Velešíně uskutečnila další plánovací schůzka, při níž zájemci z řad veřejnosti diskutovali o návrzích, které i na základě jejich prvních připomínek architektka vytvořila.

„Připravila jsem dvě varianty budoucí podoby parku. Liší se především řešením rybníka – první varianta počítá s upravenějším pohledem na rybník a snadnějším přístupem k vodě, druhá pak s více keři,“ naznačila Tereza Včeláková. Doplnila, že v plánu je také například brouzdaliště, jež by zejména dětem zajistilo bezpečný přístup k okraji rybníka, ale také kameny kolem vodní plochy, které by sloužily také jako sedačky.

Jistě příjemnou novinkou pro místní pak bude oddělení parku od přilehlé silnice směsí různě vzrostlých keřů. Kromě nich v parku přibude i další zeleň včetně bylinného záhonu.
Velikou péči věnovala Tereza Včeláková nyní ne příliš využívanému prostranství s lavičkami v dolní části parku. „Zde by mohlo být místo pro informační tabuli anebo jednoduchou pergolu, kterou bychom osázeli popínavými rostlinami,“ prozradila architektka a doplnila, že zejména děti by do tohoto místa mohla přilákat chodba upletená z vrbového proutí.

„Všechno je to krásné, jen mám strach, že až park bude hotový, dlouho vandalům neodolá,“ uvedla místní obyvatelka Ivana Pflegerová.
K navrženým změnám budou mít šanci vyjádřit se i ti obyvatelé Velešína, kteří se nemohli veřejného projednávání úprav zúčastnit. „Všechny architektonické návrhy vystavíme v kině a až do 5. srpna budeme sbírat názory místních,“ ujistila Dana Kindlmannová ze sdružení Modron. Doplnila, že finální projekt by měl být hotový do konce srpna, první práce by pak mohly začít již na podzim.