Velké naděje provázejí nově zavedenou digitalizaci stavebního řízení. Ale do budoucna! Na oslovených stavebních úřadech očekávají, že systém začne opravdu fungovat nejdříve za několik měsíců.

Mimo jiné třeba proto, že teď se na podatelnách navršily doslova haldy dokumentů, podaných podle starého zákona. Stavební úřady budou potřebovat nemalý čas, aby mimořádný nápor vůbec nějak zpracovaly. A to mají paralelně začít fungovat v novém režimu.

Jen za poslední červnový týden podali stavebníci v Táboře na stavební úřad na 900 žádostí, v Trhových Svinech na Českobudějovicku přijali za červen 450 žádostí. Jedná se o mnohonásobky běžných počtů. Důvodem bylo to, že stavebníci chtěli za každou cenu stihnout termín 30. června. Od 1. července totiž třeba ve stavebním řízení za povolení pro novou studnu zaplatí 10 000 Kč, podle starého ceníku to bylo 300 Kč. I samotné podání v digitalizované podobě může být pro někoho složitější.

Více administrativy

V Táboře tak nová podání evidovali i o víkendu. „Naše pracovnice byly v pátek, v sobotu i v neděli od rána do večera v práci,“ popsal situaci tajemník městského úřadu Lubomír Šrámek. Připojuje, že u mnoha podání jsou navíc vady, zdá se jako by je hlavně stavebníci chtěli odevzdat do konce měsíce a třeba i neúplné.

To je ale další problém. Protože úřad bude muset stavebníky vyzvat k doplnění. Už tak nabobtnalá administrativa se tím ještě přifoukne. „Střízlivý odhad je, že budeme potřebovat tři až čtyři měsíce, abychom to zvládli,“ upozorňuje Lubomír Šrámek s tím, že největší obavu má o kolegyně a kolegy na stavebním úřadu, aby prostě neodešli za takové situace jinam.

Pokud se týká samotné přípravy nového systému, výpočetní techniku v Táboře mají, se softwarovým vybavením se postupně seznamují. Tajemník táborského městského úřadu v té souvislosti zavzpomínal na rušení okresních úřadů před dvaceti lety. To bylo spojeno s ještě většími přesuny administrativy a hlavně pracovníků, ale Lubomíru Šrámkovi se zdá, jako by se vše uskutečnilo v daleko větším klidu a s lepší přípravou.

Vyjádření českobudějovického stavebního úřadu popisuje zavádění novinky v jihočeské metropoli následovně: „Instrukce a příručku ke spuštění systému obdrželi administrátoři a stavební úřady v pátek 28. června 2024 odpoledne, a to s tím, že ostrá verze bude k dispozici od 1. července 2024. Vzhledem k tomu nebylo v silách úředníků a administrátorů, jakkoliv se seznámit se systémem.“

Zavalení žádostmi 

„Vzhledem k tomu, že jsme v současné době zahlceni podáními z minulého týdne, zatím nebyl prostor zabývat se novými žádostmi podanými přes Portál stavebníka a podrobovat funkcionalitu ISSŘ (nový systém stavebního řízení - pozn. red.) bližšímu zkoumání, nicméně problémy s programem stále evidujeme,“ vyjádřil se v úterý českobudějovický stavební úřad. Například příručka pro administrátory v některých bodech neodpovídá podle stavebního úřadu nastavení pro administrátory v ostré verzi programu. Administrátor tedy nemůže provést veškeré úkony spojené se zavedením systému na stavebním úřadě.

Problémy evidovali ještě v úterý i na městském úřadu v Týně nad Vltavou. „V současné době v novém systému nefungujeme,“ konstatoval v úterý k polednímu vedoucí stavebního úřadu Libor Trča. Poukázal na to, že se například sám může přihlásit do systému, ale jeho kolegům to nejde. „Podle mého názoru je to softwarová chyba na straně toho, kdo dodával software,“ doplnil Libor Trča. Upozornil i na to, že už v pondělí z Týna nad Vltavou odeslali dotaz na doporučenou adresu, aby se dozvěděli, co mají dělat, ale do úterního poledne odpověď nepřišla… Navíc i v Týně nad Vltavou byli zavaleni žádostmi na poslední chvíli v papírové podobě. „Je jich zatím čtyřikrát tolik, než obvykle. A to ještě nemáme podání ze speciálních stavebních úřadů, nově budeme administrovat i vodohospodářské a silniční stavby,“ naznačil Libor Trča, že administrativy podle starého vzoru bude ještě trochu přisunuto.

Šílený nápor podání z poslední doby potvrdili i v Trhových Svinech. „V dubnu jsme měli 150 žádostí, v květnu 250 a za červen to bylo 452,“ konstatoval tajemník městského úřadu František Kolář a připojil, že obvykle to bývá 70 až 100 za měsíc.

V samotné digitalizaci stavebního řízení ale spatřují oslovení úředníci krok správným směrem. Skoro až výjimečně pozitivní za dlouhé roky. Jen míní, že problémy, které velkou změnu provázejí, si bylo možné ušetřit nebo je alespoň zmenšit, kdyby se zavedení novinky odložilo o pár měsíců a lépe připravilo. Třeba i zdánlivé maličkosti mohou v takové situaci hrát roli. Například i načasování na začátek prázdnin má vzhledem k častým dovoleným své slabiny…

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš ale pro média výtky k zavádění nového stavebního zákona už několikrát odmítl s tím, že příprava byla dostatečná. A že ze strany ministerstva mají úřady potřebnou podporu.