Janus, římský bůh nových začátků, a tedy i symbol změn, od víkendu shlíží na krajinu Lipenska. Respektive jeho socha nazvaná Janusovská lampa. Dílo Milana Doubravy Lipenští vztyčili v pátek večer pod vrcholem Kramolína coby poděkování všem lidem, kteří se v posledních letech podíleli na proměně Lipna nad Vltavou.Podle starosty Zdeňka Zídka socha symbolizuje další etapu rozvoje obce. „První fází byly stavby v zemi inženýrské sítě, vodovody, kanalizace nebo čistírny odpadních vod. Ve druhé fázi jsme stavěli domy. A teď už si můžeme dovolit i trochu té kultury," řekl s úsměvem Zdeněk Zídek.

Janus se předlohou pro novou sochu nestal náhodou. Coby bůh změn bude všem výletníkům u Lipna připomínat právě to, jak se tento region za poslední roky proměnil.

Na této paralele však Lipenští netrvali, zrodila se v hlavě sochaře Milana Doubravy z Modlešovic na Strakonicku. „Ten nápad vyplynul z prostředí, do něhož byla socha zasazena. Chtěl jsem, aby dobře pasovala ke stromům a okolní krajině," vysvětlil Milan Doubrava, jenž sice v mládí pobýval na Hornoplánsku, přímo do Lipna se však podíval poprvé teprve nedávno v souvislosti s pracemi na Janusovské lampě. „Proměně oblasti ale fandím. Podle toho, co vím, tady lidi teď mají práci a obec mládne. Jen nesmí být všechny ty změny na úkor přírody," poznamenal umělec.

Nová socha by se podle přání Zdeňka Zídka mohla stát novým poutním místem obce. „Lipno není tradičně vzniklá obec. Neměli jsme žádné náměstí, které jsme založili, dosud tady chybělo i poutní místo. Původně jsme uvažovali o kapličce, ale právě proto, že se Lipno vymyká tradicím, jsme nakonec upřednostnili sochu," sdělil Zdeněk Zídek.

Vizí Milana Doubravy je, aby u nové sochy našli výletníci ideální místo pro odpočinek. „Všude tu panuje poměrně čilý turistický ruch, k němuž by se toto prostranství mělo stát jakýmsi protipólem. Výletníci se tu mohou zastavit, vyfotografovat se a také posvačit."

Ještě předtím, než sochu pracovníci specializované firmy připevnili za pomoci jeřábu na připravený podstavec, mohli návštěvníci slavnosti spojené s instalací sochy napsat na připravené papírky svá poselství budoucím generacím. Tyto vzkazy pak Lipenští uložili do speciální schránky v útrobách skulptury.

Poselství svým potokům zde zanechala i Božena Koryťáková z Loučovic. „Napsala jsem jen: Hezké žití ve zdraví a radosti z krás Šumavy," přečetla svůj vzkaz zdatná výletnice, podle níž byla instalace sochy dobrým počinem. „Z každé takové akce má člověk velkou radost. Často tudy v zimě projíždím na běžkách, tak se u sochy vždy zastavím," těšila se už dopředu.