Podání stížnosti na průběh komunálních voleb ke krajskému soudu stojí za tím, proč se ustavující zasedání zastupitelstva ve Velešíně konalo až 14. listopadu. Napětí ve Velešíně proto rostlo, což se odrazilo i na veřejné volbě starosty a radních.

Podle očekávání se starostou Velešína stal nově Petr Vágner z vítězného sdružení Náš Velešín – město pro život, které získalo v patnáctičlenném zastupitelstvu rekordních sedm mandátů. SNK – Prosperující Velešín, jež disponuje třemi mandáty a jehož lídrem je předchozí starosta Josef Klíma, zůstalo po povolebních jednáních víceméně osamocené. Důsledek byl jasný. Josef Klíma obdržel od zastupitelů pouze pět hlasů.

Pro Petra Vágnera zvedlo ruku deset zastupitelů, tři byli proti, dva zastupitelé se zdrželi hlasování.

Od svého zvolení se chopil řízení ustavujícího zastupitelstva Petr Vágner.

Místostarostou Velešína zůstává Jiří Růžička z SNK PRO ROZVOJ MĚSTA VELEŠÍN. Na Jiřím Růžičkovi se očividně všichni zastupitelé shodli, neboť byl místostarostou zvolen jednomyslně.

Poté přišla na řadu volba dalších tří členů městské rady. Navržený Josef Klíma byl do rady zvolen osmi hlasy a Vladimír Jantač (KDU-ČSL) všemi hlasy. Třetí navržený Pavel Trajer z Náš Velešín – město pro život, kde z většiny tvoří zvolené zastupitele mladí lidé kolem 30 let, osmi hlasy proti neprošel.

To zastupitele z uskupení Náš Velešín zaskočilo. Vyžádali si přestávku. Poté padly návrhy znovu na Pavla Trajera, Petra Skřivánka (SNK – Prosperující Velešín) a Tomáše Čulíka (Náš Velešín – město pro život). Jedenácti hlasy pro se stal radním Tomáš Čulík. Jeden hlas byl proti, tři zastupitelé se zdrželi hlasování.

Předsedkyní finančního výboru je jednohlasně znovu Jana Německá (SNK – Prosperující Velešín).

Volba předsedy kontrolního výboru se však zasekla. Skončila na mrtvém bodě, neboť nebyl navržen žádný kandidát, který by s touto kandidaturou také souhlasil. Volba předsedy kontrolního výboru a členů výborů byla proto odložena na další zasedání zastupitelstva.

Rozložení mandátů:

Náš Velešín – město pro život 7 mandátů
SNK – Prosperující Velešín 3 mandáty
SNK PRO ROZVOJ MĚSTA VELEŠÍN 3 mandáty
KDU-ČSL 2 mandáty

Více čtěte v Českokrumlovském deníku v pátek 16. listopadu.