Výběrová komise shledala, že nejvhodnějším kandidátem by měla být firma Porr (Česko), a.s. Ta by měla opravit areály za 154 milionů korun plus daň z přidané hodnoty.
Proč je to ovšem psáno podmiňovacím způsobem a s otazníkem? Běží totiž povinné úřední lhůty a během nadcházejících týdnů se může stát to, co se v našich luzích a hájích stává. A sice, že se některý z nespokojených účastníků výběrového řízení odvolá.

Je důvod k takové obavě? Možná ano, protože toho, kdo nabídl městu nejnižší částku ze všech uchazečů, komise vyřadila. Podle starosty Dalibora Cardy k tomu byl oprávněný důvod. „Uvedenou firmu jsme pozvali ještě na ústní dovysvětlení toho, jak chce docílit tak nízké ceny. Podle mého názoru nám z celé škály dotazů vysvětlili jeden," shrnul Dalibor Carda. 

Výběr nebyl jednoduchý. Třináctého června letošního roku otevírala komise obálky. Její poslední protokol pochází z desátého října. Vybíralo se tedy čtyři měsíce. Mnohahodinová zasedání třináctičlenné komise byla z velké části naplněna tím, že její členové procházeli kolonku po kolonce rozsáhlé dokumenty 
s kvanty položek. A kontrolovali jejich správnost.

Vyřazeno bylo nakonec více uchazečů. Své nabídky městu předalo sedm firem, některé se ale v předané dokumentaci dopustily chyb a to už samo o sobě znamenalo nárok na vyřazení.
„Překvapilo mě, jakých chyb se dopustily dokonce i renomované firmy," konstatoval starosta Carda s příkladem, kdy jedna z nich jako svého subdodavatele uváděla firmu, která na daný obor vůbec neměla živnostenské oprávnění.
Co bude dál, rozhodnou následující dny. Podle koordinátora celého projektu revitalizace klášterů Jana Vondrouše mají opravy končit v roce 2014. Teoreticky je tedy čas. „Pokud by se nikdo neodvolal, je času dost. Pokud by se někdo odvolal, přijde zdržení. Záleží na tom, zdali to bude zdržení na jeden měsíc, nebo na víc. Pak už by se situace musela řešit," nastínil Jan Vondrouš.

Je to dva a půl roku, co Český Krumlov získal tři sta dvacet pět milionů korun z Integrovaného operačního programu, za něž se má opravit dosud chátrající část obou městských klášterních komplexů, tedy klášterů klarisek a minoritů, kostel, konvent bekyň a zahrady patřící Rytířskému řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Připomeňme si některá data. V další lokalitě areálu sídlí Střední umělecko průmyslová škola svaté Anežky České. Tato část byla zrekonstruována před lety za 28 milionů korun z krumlovské kasy.
Celý tým, který se revitalizací městských klášterů zabývá, má v tuto chvíli za sebou 42. schůzku. Za uplynulé období od získání dotace se v klášterech proinvestovalo už dvanáct milionů korun.

Do čeho? Jsou hotové přípravné projekční práce, vybraný hlavní projektant, projekty. Vysoutěžena je takzvaná expertní podpora, která by měla pomoci v oblasti případných rizik nebo ekonomiky provozní fáze. Kromě uvedeného se tu stihl provést i archeologický průzkum.

Českokrumlovský rozvojový fond, jemuž kláštery patřily, stihl v letech před získáním dotace opravit téměř všechny střechy klášterů.

Výsledkem znovuzrození klášterního komplexu bude nejen oprava budov, ale i nová náplň dnes prázdných místností.
Na přípravě se podílí Městské divadlo, škola svaté Anežky České, sdružení Hofmusici nebo Umělecká beseda Český Krumlov. Jen rozšířený provoz Městského divadla vytvoří v klášteře 21 nových pracovních míst.