Všechny politické strany a sdružení v Českém Krumlově nastínily ve svých předvolebních materiálech různé vize a plány. Jednomu tématu se ale napříč politickým spektrem shodně vyhnuly – chystané stavbě tunelu vedoucího od Trojice po křižovatku u nemocnice.

Minulé vedení města přípravu stavby navrhlo, odsouhlasilo a předalo krajskému úřadu. Ten ji měl zařadit do takzvané Bílé knihy, což je zjednodušeně řečeno rozpis dvaceti prioritních akcí, na které by kraj měl upřít co největší úsilí.

Celá věc má ale přinejmenším dva háčky: veřejné mínění lidí, žijících v bezprostřední blízkosti budoucí stavby, a kde vzít peníze. Podle předběžných odhadů by měly tunel a související stavby stát kolem sedmi set milionů korun, získat jen tak v dnešní i dohledné době takové finance není takřka možné.

„S námi doposud oficiálně nikdo z města nejednal,“ prezentuje mínění lidí z domů nad budoucím tunelem Karel Watzko z občanského sdružení Horní Brána.

To si dalo za cíl stát se účastníkem případného stavebního řízení a zjistit všechny dostupné informace o stavbě, její nutnosti či jiných variantách řešení. V době, kdy se například v Praze stále propadá tolik diskutovaný tunel Blanka, jsou obavy lidí více než legitimní.

„Z jednoho zdroje se dozvídáme, že stavba bude a že se kvůli ní bude muset zdemolovat jeden dům, z jiného zdroje, že stavba nebude, z dalšího pak, že stavba bude a padnou jí za oběť tři domy,“ doplnil Martin Hák z téhož sdružení. Je tedy na nové politické reprezentaci Krumlova, aby začala komunikovat. Byť už záležitost předala kraji.

O to víc je to důležité, když podle Martina Háka někteří z bývalých českokrumlovských radních přislíbili, že budou po volbách prosazovat vznik oponentury, která v sobě bude obsahovat několik variantních řešení dopravních problémů této části města. Problém je v tom, že tito radní ve volbách příliš neuspěli.

Jaké mají na celý problém názory lídři nebo čelní představitelé úspěšných politických stran a sdružení po komunálních volbách? Změní se styl jednání města, které občanům před odsouhlasením projektu nesdělilo, jak příliš se stavba dotkne konkrétní čtvrti? Vždyť i uvedené občanské sdružení vzniklo až poté, co si projekt náhodou našli na internetových stránkách města.

Odpovědi politiků

- „Slyšel jsem, že sdružení existuje, ale oficiálně jsme spolu zatím nejednali. Mohu jim vzkázat, ať se na nás obrátí,“ říká Aleš Mik za TOP 09. „Ani nevím, zdali existují nějaké srovnávací varianty. Pokud bychom byli na radnici, materiály na toto téma chceme určitě vidět a porovnat.“ Stanislav Klaudy, geolog a zároveň zakládají člen českokrumlovské TOP 09 dodává:

„Když se to umí a jsou na to peníze, jde všechno. Pokud se stane někde nějaký problém, bývá to většinou tím, že se nedodržuje technologická kázeň, šetří se, spěchá a podobně. Ale když se všechny náležitosti dodrží a je kvalitní projekt, měla by ražba dopadnout dobře. Zdali má nebo nemá smysl tady tunel udělat, to jsem zatím nesledoval a nestudoval případné materiály. Nejsem dopravní expert.“

- „Projekt tunelu podporujeme,“ uvedl k věci Zbyněk Toman (ODS). „To, že jsme nechali zhotovit počáteční studii, to byla podmínka Jihočeského kraje, aby vůbec stavbu zařadili do prioritních investic. Stavba se může udělat jen za účasti státu a kraje. Nejsem přesvědčen, že je to úplně nejideálnější řešení, které existuje, ale vzhledem k finanční náročnosti těch ostatních, je v tuto chvíli nejlepší,“ dodal Zbyněk Toman.

- „Podle mého názoru dopravní situace v Českém Krumlově k nějakému řešení nezadržitelně spěje,“ míní Petr Šandera (KSČM). „V horizontu několika let bude neudržitelná. Je možné uvažovat o mírném zlepšení současného stavu, ať už to bude v definitivní podobě kruhového objezdu u Porákova mostu, případně rozšíření objezdu na dva pruhy a podobně. Ale v horizontu dvaceti let musí dojít k vybudování nějakého zásadního obchvatu Českého Krumlova. Tunel je další varianta na řadě a měl by vzniknout. Je to řešení svým způsobem problematické, ne zcela vyhovující, ale z těch, které jsou známé je nejreálnější.“

j  „Největší dopravní problém města je v místech od Porákova mostu po křižovatku u nemocnice,“ řekl Josef Hermann (KDU-ČSL) s odkazem na průzkum, který přinesl informace o tom, že tudy v plné sezoně projede i sedmnáct tisíc aut denně.

„Pokud někdo přemýšlí, jak toto místo zprůchodnit, pak tunel je jednou z výsledných variant. Pokud jsme se k této věci nevyjádřili, pak i proto, že se jedná o investice někoho jiného. Pokud stát či kraj najdou tři čtvrtě miliardy, nechť jej udělají. My můžeme pouze říci, zdali s tím souhlasíme, nebo ne. Všechno, co by se tu mělo v tomto ohledu vybudovat, je velice nákladné a tunel nejspíše vyšel ve studiích jako nejlepší řešení.“

- „Na to, abych okomentoval nutnost stavby tunelu, nemám dostatek informací,“ sdělil Dalibor Carda (lídr za ČSSD). „Mám pouze svůj laický názor, který mi říká, že tunel je v době, kdy se škrtá mnoho investic po celé republice, nerealizovatelnou záležitostí. Silně pochybuji, že by se na tuto stavbu našly peníze.“

- Dosavadní místostarostka Jitka Zikmundová je toho názoru, že k určité chybě v komunikaci s lidmi opravdu došlo. „Ale mám pocit, že určitě není pozdě na to, abychom s nimi jednali i nadále. Studie proveditelnosti tunelu říká, že tato stavba je proveditelná. Zastupitelstvo ji vzalo na vědomí a předalo krajskému úřadu. Teď bude hodně záležet na tom, jak na věc zareaguje kraj. Dopravní situaci v Českém Krumlově budeme muset řešit tak jako tak. Pokud k nějakému řešení dospějeme po společné diskuzi s obyvateli k nějaké jiné variantě, jsem pro.“