Před dvěma týdny zveřejnil Českokrumlovský deník článek o Zprávě o stavu památky UNESCO z roku 2008 s údaji platnými ke konci roku 2010, na které pracovali jak někteří památkáři, tak lidé z vedení radnice, městského úřadu, ale i ministerští úředníci. Velký ohlas vzbudila hlavně pasáž týkající se otáčivého hlediště a jeho budoucnosti.

Na konci března 2010 zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo návrh zadání změny č. 1 územního plánu města Český Krumlov, který počítá s umístěním točny mimo jiné i v lokalitě bývalého zahradnictví za zámeckou zahradou.
Zpráva také uvádí, že Česká republika bude pokračovat v souvislosti s otáčivým hledištěm v intencích stanovených dopisem bývalé ministryně kultury Heleny Třeštíkové. Jinými slovy, snahy o vymístění točny ze zámecké zahrady neskončily.

Na Zprávě pro UNESCO spolupracovala i místostarostka Jitka Zikmundová. Ta míní, že nové vedení radnice vzešlé po komunálních volbách, se zatím k problematice otáčivého hlediště nevyjádřilo.
„Vidíme i na základě článku, že bychom naše stanovisko měli občanům sdělit,“ uvedla na začátku našeho rozhovoru Jitka Zikmundová.

Jak je na tom tedy nové vedení radnice s podporou otáčivého hlediště?
My umístění točny ve městě podporujeme. Samospráva města Český Krumlov ale nemá žádnou legální možnost, jak by mohla zasahovat do stávajícího umístění a podoby otáčivého hlediště. Pozemek není města, ani stavba nepatří městu. Otáčivé hlediště leží na pozemku Národního památkového ústavu (potažmo státu) a stavba otáčivého hlediště je v majetku Statutárního města České Budějovice.
Správní úkony jsou vedeny z logiky místní příslušnosti Městským úřadem Český Krumlov.
Podle dokladu Stavebního úřadu v Českém Krumlově je stávající otáčivé hlediště v zámecké zahradě dočasnou stavbou, jejíž užívání je povoleno do 30. 9. 2015. Majitel otáčivého hlediště s majitelem pozemku mají podepsánu nájemní smlouvu o nájmu pozemků a nebytových prostor do konce roku 2015.

Co tedy město v tuto chvíli nabízí?
Český Krumlov nabízí alternativní řešení, a to v případě, že by se stát nedohodl s Českými Budějovicemi na stávajícím umístění.
Co může Český Krumlov jako město pro otáčivé hlediště udělat, je připravit zázemí pro případné nové místo pro novou venkovní divadelní scénu. Myslím, že tedy mohu říci, že o otáčivé hlediště stojíme. Pokud bychom se ale dostali do debaty, zdali bude stát tam nebo jinde…? To přece v tuto chvíli není důležité.

Já si myslím, že naopak je namístě uvažovat o tom, kde by otáčivé hlediště mělo stát. Dlouhá léta se tady přece vede řeč o točně umístěné v zámecké zahradě a jejím setrvání tam. Uvažovat o jiném prostoru je svým způsobem podobné uvažování o demontáži konstrukce?
Takhle to nevidím. Každý zúčastněný má nějakou svoji kompetenci. Pokud nedojde k dohodě do roku 2015, my jsme tady od toho, abychom našli jinou možnost. Kdybychom to neudělali, byl by to přece špatný postup. Teď se hraje i o dobré jméno Českého Krumlova a v rámci toho nabízíme alternativu.

Takhle se tomu dá rozumět. Ovšem pokud si dobře pamatuji, proti umístění nového otáčivého hlediště v lokalitě bývalého zámeckého zahradnictví už se jednou dost razantně postavilo samo Ministerstvo kultury.
V běhu řízení změny našeho územního plánu máme pozitivní stanovisko ministerstva. V roce 2009 vydalo Ministerstvo kultury rozhodnutí, že umístění točny v těchto místech je nepřípustné, ale to se týká jiného případu a správního řízení, ne procesu změny územního plánu města.

Podle některých názorů jste zprávu pro UNESCO už v roce 2008 za město Český Krumlov podepsala?
To se skutečně nestalo. Nepodepsala jsem ji.

Pamatuji si to jednání zastupitelstva v prostorách českokrumlovského gymnázia, kdy zprávu tehdy zastupitelé odmítli vzít na vědomí.
Nebylo přijato žádné usnesení a nikdo tedy nedostal mandát zprávu podepsat a nikdo tak neučinil. Zpráva o stavu památky UNESCO tehdy nebyla schválena zastupitelstvem města Český Krumlov, ani nebyla podepsána nikým z vedení města. A to v případě zprávy z roku 2008 i její aktualizace z roku 2010(11), kdy jsem byla radou města Český Krumlov 28. 4. 2008 jmenována zástupkyní města Český Krumlov v pracovním týmu pro Zprávu o stavu památky UNESCO.