Voliči, kteří se v době konání voleb nebudou zdržovat na území volebního okrsku v Českém Krumlově, mohou požádat o vydání voličského průkazu.

„Mohou tak učinit osobně nebo písemně s ověřeným podpisem, doručeným nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, tedy do 21. května Městskému úřadu v Českém Krumlově,“ upozornila mluvčí radnice Jitka Augustinová s tím, že žádost je nutné směřovat na oddělení evidence.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu ve všech volebních okrscích na území celé republiky i v jakémkoli zvláštním okrsku v zahraničí.