„Přestože je v plné kompetenci rady zvolit si členy a předsedy svých komisí, rozhodli se radní dát možnost navrhnout na členy komisí i odborníky mimo stranické struktury koaličních partnerů,“ sdělila mluvčí radnice Jitka Augustinová.

Občané města mohou do sedmého ledna nominovat osobnosti, o kterých si myslí, že by odvedly dobrou práci v komisi pro cestovní ruch, dopravní komisi, komisi kulturní, pro památkovou péči, pro územní plán, investice, majetek, pro sport, školství, volný čas, pro životní prostředí nebo komisi sociální.

ominační listy pro zájemce je možné najít na internetových stránkách Českého Krumlova.