Občané jasně projevili zájem aktivně se podílet na tvorbě nového územního plánu (ÚP) a na první veřejné debatě využili možnost zakreslit své návrhy a připomínky do slepých map. „Ti, kteří se debaty neúčastnili, si mohou slepé mapy vyzvednout v infocentru nebo stáhnout z internetu a zakreslit do nich své priority nebo vymezit území, kde je pro ně něco nepřípustného, třeba kruhový objezd," vysvětlil starosta města Milan Zálešák.

Mapy mají občané odevzdat do konce dubna na městském úřadě. „My je předáme architektovi a 14. května bude další veřejné projednávání ÚP," doplnil starosta. Zastupitelé se na něm znovu sejdou s obyvateli a budou pokračovat v zadávání ploch do ÚP, jehož návrh by mělo zastupitelstvo schválit zhruba v červnu. Finální verze územního plánu je podle starosty otázkou ještě asi dvou let.