Opět plno bylo před týdnem na zasedání zastupitelů města. Aby dostáli proticovidovým hygienickým nařízením stáli návštěvníci různě po chodbě, na schodech a kde se dalo. Skupina obyvatel totiž zastupitelům znovu předala svou petici na protest proti odvolání bývalé starostky a dožadují se vysvětlení a pádných důvodů.

„Předali jsme tu samou petici znova, jenom s několika podpisy navíc,“ přitakala iniciátorka petice Stanislava Pavlíčková. „Protože při prvním podání na ni zastupitelé nereagovali a pouze ústně se vyjádřili, že ji berou na vědomí. My chceme, aby nám na petici písemně odpověděli. Aby nám své počínání pořádně zdůvodnili a neodbyli nás nepodstatnými argumenty, které je narychlo napadnou, jako například, že nakoupila zbytečně moc tulipánů na výzdobu města, nebo že platila za propagaci města, což je v každé obci normální.“

Město Rožmberk nad Vltavou.
Město Rožmberk je bez starostky. Zastupitelé ji odvolali

Pod peticí je zhruba 125 podpisů, z toho 115 lidí v Rožmberku trvale bydlících. „To je nadpoloviční většina občanů, kteří k volbám chodí,“ dodala Stanislava Pavlíčková. „Od zastupitelů znova zaznělo, že starostka údajně hrubě komunikovala se zaměstnanci, ale podle mého názoru za tím vězí především nějaké osobní zájmy. Bojíme se, jak to bude s Rožmberkem dál, protože starostkou rozjednané projekty z předešlého roku lidi ve vedení nedotáhli do konce, takže se neuskuteční. A městu utečou miliony.“

Petenti nyní čekají na písemnou odpověď. „Ano, budeme na petici reagovat,“ ujistil starosta Rožmberka nad Vltavou Bohuslav Čtveráček. „Petici jsme přijali a uvedli to v zápisu. Budeme se tím samozřejmě zabývat.“

Odvolání starostky

Zastupitelé starostku sesadili v listopadu poměrem hlasů 5:2. Přitom se na stranu opozice přidali i dva členové z uskupení starostky Rožmberk plus. Jedním z nich byl Bohuslav Čtveráček, současný starosta.

„Důvodem pro odvolání starostky bylo opakované překračování pravomoci starosty včetně obcházení orgánu obce – zastupitelstva,“ uvedla tehdy důvod zastupitelka Veronika Krotká z SNK Rožmberk.

Co se týká připravovaných projektů, neví starosta, co konkrétně mají petenti na mysli. „Projekty, na které město dostalo peníze, se dokončují,“ říká. „Na několik věcí jsme odsouhlasili záměry na podání žádosti o dotace. U některých záměrů již příslib dotace existuje, u ostatních očekáváme jejich vyhlášení.“ Podle jeho slov má město v plánu výstavbu víceúčelového hřiště Přízeř, úpravnu vody a připojení posilujících zdrojů Rožmberka, opravu komunikace a souvisejícího veřejného osvětlení na Latráni. Chce dokončit komunikace k ZTV „Za hřištěm“ a připojení posilujícího zdroje vody Metlice. „Připravujeme nový územní plán a v návaznosti na něj plán rozvoje bytového fondu případně nabídku parcel,“ doplnil starosta.