Problémy s přerozdělováním dotací z páté výzvy evropského Regionálního operačního programu (ROP) přidělávají vrásky představitelům obcí v regionu. Jak naložit s rozjetými investičními akcemi, když nevědí, zda na jejich úhradu přitečou z Evropské unie slíbené miliony? To je otázka, s níž si teď mnozí z nich lámou hlavu.

Krizové řešení již našli ve Velešíně, kde už začala přestavba objektu někdejšího kostela svatého Filipa a Jakuba ve víceúčelové kulturní centrum se zázemím pro koncerty, výstavy či městské infocentrum.

„Do doby, než dostaneme oficiálně na vědomí, jak se situace s přerozdělováním peněz z Regionálního operačního programu bude vyvíjet dál, budeme náklady na stavbu hradit z částky dvou milionů korun, kterou máme v rozpočtu vyčleněnou jako povinnou spoluúčast k dotaci.

Pokud ani po vyčerpání tohoto limitu nebudeme mít potvrzeno, že dotaci získáme, stavbu zakonzervujeme,“ předeslal starosta Velešína Josef Klíma krizový scénář, s nímž už souhlasili i zastupitelé města.

Jak doplnil, od zahájení stavby bylo prostavěno již 450 tisíc korun, přičemž rezerva, kterou mají Velešínští v rozpočtu k dispozici, by se měla vyčerpat do konce dubna.

„S navrženým postupem jsem již seznámil i hlavního dodavatele stavby, který jej akceptuje, a tak po nás v případě zastavení prací nebude požadovat žádné sankce,“ dodal s povděkem Josef Klíma.

O peníze přislíbené v páté výzvě ROP na rekonstrukci a modernizaci místní školy se bojí i v Benešově nad Černou. Jsme samozřejmě v nejistotě, nicméně doufám, že všechno bude v pořádku,“ řekla starostka obce Veronika Korchová.

„Dotace by měla činit zhruba čtyři miliony korun. Děti se díky ní dočkají například nových interaktivních tříd,“ doplnila starostka.

Otazníky však nevisí pouze nad přerozdělováním již přislíbených peněz z páté výzvy ROPu. Představitelé obcí na Českokrumlovsku již netrpělivě čekají také na vyhlášení šesté výzvy, z níž se chtějí ucházet o potřebné dotace na své další projekty.

To je případ i Dolního Třebonína, kde by měl právě s podporou evropských peněz vyrůst nový školní areál za několik desítek milionů korun.

„Žádost bychom rádi podali do konce května, což byl původní termín uzávěrky příjmu žádostí o dotace z této výzvy. Jak se ale situace vyvine dál, to je teď těžké předjímat,“ uvedl starosta obce Pavel Ševčík.