Zahájení stavby přecházelo, ještě v době vegetačního klidu, která skončila s posledním březnovým dnem, vykácení stromů na trase obchvatu. Toho se ujaly Technické služby Kaplice. Vyhrály zakázku, kterou vyhlásil Jihočeský kraj.

Opravy silnice I/3 (E55) v Kaplici-nádraží vypuknou 4. dubna a potrvají 60 kalendářních dnů.
Ve čtvrtek začíná v Kaplici-nádraží oprava silnice. V květnu úplně zavřou E55

Obchvat vyústí kousek pod Blanskem a z jihovýchodu obejde kaplici ve směru od Dolního Dvořiště na Nové Hrady, má vyjít na necelých 180 milionů korun. „Veškerou dopravu směrem na Benešov nad Černou odvede mimo Kaplici,“ přiblížil podrobnosti náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák. „Rádi bychom byli hotovi do konce roku 2025. Může se nicméně stát, že nedodělky se vinou klimatických podmínek budou dokončovat na jaře 2026.“

„Komunikace je navržena východně od města mezi průmyslovou zónou a řekou Malší,“ píše se v technické specifikaci II. etapy. „Trasa v tomto úseku prochází v mírném oblouku louku, před řekou je koridor veden mezi stávajícím fotbalovým hřištěm a koupalištěm.“ Malši obchvat překoná přemostěním, za řekou pak přejde do stoupání. „Za řekou silnice míjí zahrádkářskou kolonii a zhruba za cca km 1,2 je vedena v koridoru stávající silnice II/154. Původní komunikace z Kaplice je před napojením na novou silnici II/154 přeložena v délce cca 0,4 km a je navržena severně od nové silnice, souběžně s ní.“

II. etapa obchvatu měří 1,619 km a jeho součástí jsou dva mosty, které zajistí jednak mimoúrovňové křížení se stávající komunikací II/158, jednak přemostění řeky Malše. Projektová dokumentace řeší i přeložky účelových a přístupových komunikací, vodohospodářské objekty, veřejné osvětlení, přesun fotbalového hřiště a vybudování protihlukových stěn.