Tak zní nejnovější zpráva z Krajského úřadu Jihočeského kraje, který stavbu za zhruba 60 milionů korun zaplatí.

Mluvčí úřadu Kateřina Koželuhová upřesnila, že v současné době odborníci zpracovávají projektovou dokumentaci pro stavební povolení. „Její součástí je i projekt pro zadání stavby. Po vydání stavebního povolení zřejmě v červenci zahájíme výběrové řízení na dodavatele stavby," popsala další postup Kateřina Koželuhová.

Oproti prvotním odhadům, podle nichž měly práce začít na podzim, se tak termín zahájení stavby obchvatu mírně posunul. Stavba potrvá zhruba jeden rok bez technologické přestávky, avšak konkrétní rozsah, a tedy i dobu trvání prací upřesní až projektová dokumentace.

Hlavním smyslem přeložky je odvést zejména nákladní dopravu například se dřevem z centra města, kudy nyní projíždí směrem na Malonty a Benešov nad Černou.

Nová silnice dlouhá 1,9 kilometru povede z Linecké ulice v oblasti lomu po jižním okraji města až k Pohorské ulici, na níž se u sídla Správy a údržby silnic Jihočeského kraje napojí kruhovým objezdem.

Na novou silnici, po níž budou moci řidiči jezdit rychlostí až 80 kilometrů v hodině, by v příštích letech měla navázat i druhá, finální část obchvatu, která povede k osadě Blansko od kruhového objezdu přes most, jenž překlene řeku Malši.

Stavbu plánovaného obchvatu přivítala například Ivana Hanzalíková z Kaplice. „Ruch ve městě je veliký, hodně aut jezdí právě na Malonty a Benešov, takže obchvat by dopravě ve městě ulevil," sdělila.