Zřejmě poprvé v historii obce totiž Zubčičtí začali vydávat obecní zpravodaj. Nové periodikum, nazvané výstižně Zubčický zpravodaj, dostávají obyvatelé samotných Zubčic a také okolních osad Zubčická Lhotka a Markvartice do schránek zdarma.

Důvod pro založení zpravodaje byl podle starosty Radka Kalkuše jednoduchý. „Cílem bylo zprostředkovat obyvatelům obce témata, která se projednávají na zasedáních zastupitelstva, ale také na obecním úřadě,“ uvedl Radek Kalkuš.

Doplnil, že ve zpravodaji se samozřejmě nabízí prostor také pro další aktuality, například termíny svozu odpadu anebo informace o dění v místní základní a mateřské škole.

Zubčický zpravodaj byl původně založen jako měsíčník. „Snahu vydávat tento věstník jednou za měsíc jsem skutečně měl, ale prakticky celý obsah každého čísla píši sám, takže se z toho stal spíše občasník,“ řekl Radek Kalkuš po vydání dvou čísel zpravodaje.

„Ale doufám, že do zpravodaje postupně začnou přispívat také další zastupitelé či členové místních spolků nebo sdružení, a budeme se tak moci k měsíční periodicitě vrátit,“ podotkl zubčický starosta s tím, že podle dostupných informací se v obci obdobný časopis nikdy dříve nevydával.
Výroba a distribuce jednoho výtisku zpravodaje, jehož každé číslo vychází v počtu asi 200 kusů, stojí necelou desetikorunu. Podle Radka Kalkuše to však nejsou zbytečně vynaložené peníze.

„Když občané nedostávají informace oficiální cestou, vznikají různé fámy. A tomu jsme chtěli předejít,“ uzavřel zubčický starosta.