Údajně měly obrazy pocházet z krumlovského kostela svatého Víta, a to z doby posledních Rožmberků. Kde je jim ale nyní konec, to nikdo neví.
„Obrazy se někdy po roce 2000 ztratily z depozitu na faře,“ nastínil včera část složité historie stavby i samotných děl Michal Lendacký, předseda hornodvořišťské kulturní komise. Na krádež se přišlo asi před dvěma lety, kdy po obrazech zůstaly jen prázdné rámy. Kdosi z nich plátna totiž vyříznul. Oficiálně ale nikomu nechyběly, protože nebyly nikde vedeny v žádných inventárních soupisech. Nebo se snad takové soupisy nenašly. A tak také dosud nikdo nic oficiálního v této souvislosti nepodnikl.

Historie kostela je totiž zamotaná. Svého času patřil pod vyšebrodský klášter, za války přešel do správy a majetku říšské župy, po válce připadl státu, nyní spadá pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obrazy se ale ztratily z obecní fary. Kdy přesně, to také nikdo neví.
Podle nepotvrzených informací byl před lety údajně na hranicích zadržen neznámý člověk s takovými obrazy v autě, ale protože se k nim nepřihlásil žádný vlastník, vycestovaly i s dotyčným člověkem mimo republiku.

Tolik dohady a vzpomínky. Nyní fakta.
Hornodvořišťští zastupitelé nyní pověřili starostu obce, aby v souvislosti se zmizením obrazů podal trestní oznámení na neznámého pachatele a aby se zmizení historických děl začalo oficiálně vyšetřovat.

Z depozitu na faře totiž před lety nezmizela jen křížová cesta, ale i některé sochy a výzdoba kaple na Kalvárii.