Přejezd v Kaplici Nádraží je již v pořádku, díry zmizely, po straně přibyl chodník pro pěší a přejezd jistí nové závory. Je po objížďce. Starostové obcí, kudy vedla, však nejsou tak rozradostněni, jak by se dalo čekat. Obecní komunikace totiž dostaly pořádně na frak.

„My jsme si mysleli, že si naši lidé na čas oddychnou od hustého provozu na E 55, když tu bude přejezd zavřený, ale opak byl pravdou,“ popisuje situaci starosta Stříteže Milan Frišman. „Byly tu na silnici velké zmatky, šoféři jsou dnes zvyklí jezdit podle navigace a hledají co nejkratší cesty. Takže kamiony občas zajížděly jinam, než měly, a pak se tam otáčely.“

„Jenomže dneska jsme zjistili, že komunikace jsou v tak žalostném stavu, že je budeme muset opravit. To znamená, že se budeme snažit uplatnit škody na Správě železniční dopravní cesty a přes krajský úřad.“

Stejně míní postupovat také obce Netřebice, Besednice a patrně i další, protože si nemohou dovolit tyto opravy ze svého rozpočtu hradit.
„ Já jsem v polovině dubna na krajském úřadě při jednání o objížďce upozorňoval to, že je třeba provoz na objížďkách dozorovat policií,“ líčí Milan Frišman. „Bohužel na to policie neměla dostatek lidí, ale to se mělo ošetřit už předem. Máme zmonitorováno, že tu projede po E-55 na osm tisíc aut denně, takže ty odklonit je velký problém.“

Ilustrační foto.
Vlaky už mohou zpět na koleje

Vedení obce Střítež má proto v úmyslu ohledně škod spojit se s dalšími podobně postiženými obcemi.
Obecní silnice mají po objížďce výtluky a především rozbité krajnice, jak se vozidla snažila na vozovkách navzájem vyhýbat. Navíc motoristé, kteří to znají, ignorovali vyznačené objízdné trasy a jezdili například přes Střítež, Rejty, Rožnov a Hubenov. Občas se v těchto místech objevily i kamiony. „Točily se tam, jeden soukromý zemědělec je tam tahal půl dne,“ podotkl Milan Frišman. „Odhaduju to tak na škodu ve výši 200 000 korun. Celý týden jsem se zabýval jenom stížnostmi lidí.“

„Škody máme ukrutné,“ říká rozmrzele i starosta Netřebic Jiří Opekar. „Urgoval jsem to už ve čtvrtek, ale zatím se mi nepodařilo uspět. Obecní vozovky jsou popraskané a krajnice napadrť.“ Netřebičtí mají největší škody na silnicích mezi Netřebicemi a Výhní, ale také jinde. Například v úseku od samoty Holinka až po E-55 v netřebickém kopci. „Párkrát na těch silnicích uvízly kamiony, ačkoliv tam neměly co dělat, a to jsou jenom události, ke kterým jsem se dostal,“ říká Jiří Opekar. „Jsem ve funkci osmnáct let, zažil jsem už mnohé, z tohoto jsem ale fakt špatný. V některých úsecích je tankodrom. Žádnou takovou objížďku už nedovolíme.“ Ve středu Netřebičtí vše obcházejí a zjišťují dopady.

Starosta škodu vidí minimálně na dva miliony korun s DPH.
Starostové postižených obcí budou bojovat za odškodnění.