Na ní vystoupily děti pod vedením p. Brothánkové, Kašovanka, Dědek band, Tabasco a bojové umění předvedli členové místního oddílu tae-kwondo.