"Připravili jsme dvoukilometrovou stezku s celkem devíti stanovišti, jako jsou myslivost, střelba ze vzduchovek, hasičská technika, vodník s karkulkou, jízda na koních, šašci, ledové království, indiánské stanoviště a Pat a Mat," popsal starosta sboru Jiří řechtáček. Pobavit se se přišlo 64 dětí. Obecní úřad přispěl sudem točené kofoly a špekáčky. "Podle odezvy od dětí a jejich rodičů se akce opět povedla," dodal Jiří Řechtáček. "Moc děkuji všem členům sboru dobrovolných hasičů, kteří se zúčastnili příprav a účinkování, děkuji Františkovi a Radce Drtilů za skvělé stanoviště o myslivosti, velké poděkování patří sponzorům."