Například úterky patřily návštěvě u hasičů ve Velešíně. Velešínští dobrovolní hasiči táborníkům připravili tříhodinový program, ve kterém se střídala teorie i praxe. Děti se nejdříve seznámily s místní hasičskou zbrojnicí, vozovým parkem i rozdílem mezi profesionální a dobrovolnou jednotkou požární ochrany. Samozřejmostí bylo i opakování tísňových čísel a obecných základů prevence.

Poté došlo na zážitky na vlastní kůži. Děti si zasoutěžily ve štafetě, která obsahovala úseky ze štafet hasičské celostátní hry PLAMEN. Táborníci si vyzkoušeli například motání hadice, přenášení ručního hasicího přístroje či spojování hadic. To vše na čas. „Po klání jsme dětem opět ukázali něco ze zásahové jednotky,“ vyprávěl velešínský hasič Petr Skřivánek.

„Členové jednotky dětem vysvětlili, na co máme tak velkou lékárničku, co to je automatický externí defibrilátor či jaké nástroje používáme při likvidaci následků dopravní nehody.“ Zájemci se oblékli do zásahového obleku a všichni si vyzkoušeli, jak těžký je dýchací přístroj. Po uběhnutí pár metrů v „plné polní“ se pot objevil u každého. „Není to sranda,“ znělo uznání z úst táborníků. Ale to nebylo všechno. Na závěr hasiči dětem připravili požární útok. Dvě skupiny táborníků soutěžily, kdo dříve vystříkne vodu z proudnic. Z proudnic si pak všichni zastříkali a na chvilku se tak stali hasiči.

Petr Skřivánek