Dětský den nesl název Zahrajeme si na vojáky a podle toho také v prostoru bývalého motokrosu vypadala jednotlivá stanoviště. Některá byla skoro až děsivá.

Nechyběly dobývání pevnosti, střelba, polní kuchyně nebo lazaret!