Festival byl plný hudby, tance, exhibicí, atrakcí, prezentací a soutěží. Program začal odpoledne a připravil všem opravdu atraktivní a příjemnou zábavu. Doplnil ho také benefiční běh Pro Metodějáky.

"Tak tady stál včera velký stan," říkal za pořadatele Filip Putschögl a ukazoval k pódiu pro muzikanty. "V noci ho bouřka zničila. Vše, co tu dnes vidíte, jsme stavěli až od rána."
Akci pořádá Spolek 2/4.